joi

Sindicatul pe înţelesul tuturor! (2)


Unde trebuie înfiinţat biroul local al sindicatului?
Locaţia o stabilesc membrii organizaţiei locale. Poate fi şi în mediul urban şi în mediul rural, în funcţie de locaţia organizaţiei locale.
Cine trebuie să fie la birou?
Nu va fi un birou care să funcţioneze permanent. Cel puţin în prima faza, aşa că la sediu se pot roti preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul, iar programul poate fi de câteva ore pe zi în week-end.
Cine sunt preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul?
Funcţiile se vor împarte în prima şedinţă de înfiinţare a biroului local al sindicatului.
Remuneraţia preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului?
Aceste funcţii nu sunt plătite. 
Doar INAC deschide birouri zonale unde va fi personal angajat. Aceste birouri oferă consultanţă agricolă, contabilă, fiscală, adică tot ce are nevoie agricultorul ca să se dezvolte.
Cum sunt plătite serviciile oferite de INAC?
Membrii sindicatului Cultivatorii Direcţi din România,  semnează un contract de prestări servicii cu INAC. Suma stabilită în contract, poate fi plătită lunar, trimestrial sau anual.
În cazul în care sunt cerute servicii suplimentare care nu sunt menţionate în contractul de prestări servicii general, membrul de sindicat va trebui să plătească suplimentar.
Trebuie să mă înregistrez undeva sau cum voi  funcţiona în zonă mai bine zis ?
Biroul local al sindicatului nu va avea personalitate juridică. Rolul biroului local este de a prezenta în permanenţă Biroului Central problemele apărute pe plan local. Preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul transmit către Biroul Central centralizat toate neclarităţile pentru a primi răspunsuri. Pornind de la întrebările şi problemele semnalate, sindicatul va încerca să le rezolve. Recomandăm ca agricultorii să se organizeze în asociaţii pe produs în baza Legii asociaţiilor şi fundaţiilor, sub tutela Sindicatului agricultorilor Cultivatorii Direcţi din România.
Cu ce mă poate ajuta sindicatul pe mine, ca om care trăieşte exclusiv din munca pământului, undeva, într-un colţ de ţară?
Extras din statutul sindicatului: „Scopul Sindicatului este să sprijine membrii săi în exercitarea profesiunii în scopul ridicării nivelului de trai material şi spiritual al acestora prin:
a. înfiinţarea de asociaţii specializate privind cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, legume, fructe, flori, viticultură, apicultură şi creşterea animalelor;
b înfiinţarea de cooperative pentru depozitarea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole;
c. înfiinţarea unei cooperative de credit agricol;
d. înfiinţarea unor centre zonale pentru consultanţă de specialitate, asistenţă contabilă şi juridică.”
BIROUL CENTRAL VINE ÎN TERITORIU SĂ REZOLVE PROBLEMELE ?
Biroul Central rezolvă problemele membrilor la nivel naţional în divergenţele apărute cu Ministerul Agriculturii, APIA, ANSV şi alte organisme guvernamentale. Sindicatul asigură cadrul organizatoric. Te rog să priveşti încă o dată structura organizatorică a sindicatului (piramida).
ROSTUL CONDUCERII DIN TERITORIU CARE ESTE ?
Rolul este de a organiza agricultorii în organizaţii locale ale sindicatului, asociaţii pe produs, grupuri de producători sau orice alta varianta găsesc ei că este oportună. Şi aici apare marea provocare: O organizaţie înfiinţată pe plan local, oricâţi membri ar avea, ea va rămâne reprezentativă doar pe plan local. În schimb, o asociaţie înfiinţată pe plan local dar sub tutela sindicatului dintr-o dată capătă reprezentativitate la nivel naţional. Iar mai multe organizaţii pe produs reunite sub o singura umbrela protectoare (sindicatul) la nivel naţional, devin o adevărată forţă.
ACEASTĂ ORGANIZAŢIE CE FACE PT MINE DACĂ SUNT MEMBRU ŞI PLĂTESC COTIZAŢIE ?
Sindicatul nu cere nici o cotizaţie. Oferă cadrul organizatoric pentru toţi agricultorii specializaţi pe domenii şi îi uneşte la nivel naţional. Astfel ei capătă o putere mult mai mare decât dacă ar rămâne independenţi dar izolaţi pe plan local. 
EU CRED CA CONDUCEREA DIN TERITORIU TREBUIE SA SPRIJINE MEMBRI DIN TERITORIU LA PROBLEMELE CARE LE AU ACOLO...
Dacă biroul local nu se implică în rezolvarea problemelor, pe baza unui raport, membrii care deţin funcţiile de conducere sunt demişi şi excluşi din sindicat. Se organizează alte alegeri şi se aleg noi reprezentanţi.  
AŞA MI SE PARE CORECT ŞI SĂ INTERACŢIONEZE CU CEILALTI ŞI BIROUL CENTRAL ÎN DEZVOLTAREA LOR ŞI A SINDICATULUI ALTFEL NU VAD ROSTUL PT A INFIINŢA UN BIROU LOCAL DOAR PT A STRÂNGE MEMBRI... 
Sindicatul oferă toate informaţiile necesare agricultorilor să se organizeze. În altă ordine de idei, în momentul de faţă SCDR militează pentru recunoaşterea termenului de "întreprinzător agricol" ca soluţie la multiplele variante din care trebuie să aleagă micul agricultor în momentul în care doreşte să se înregistreze ca persoana juridică. Printre altele, SCDR cere legiferarea unui Cod rural şi al pescuitului pentru a elimina toate abuzurile care se întâmplă în momentul de faţă în agricultură. Iar pentru a realiza un asemenea proiect este nevoie de foarte mulţi oameni implicaţi direct în agricultura şi de specialişti în cele mai diverse domenii: drept, finanţe, protecţia mediului etc. 
Cum aflu că s-a înfiinţat acest sindicat?
Istoria sindicatului se poate afla începând din primele numere ale revistei Ţăranul Român, unde am prezentat pas cu pas evoluţia organizaţiei. Primul număr al revistei a apărut la aproximativ 2 săptămâni de la înfiinţarea sindicatului.
Din cate am înţeles, revista Ţăranul Român este online. Deci eu, ţăranul, cum ajung la ea? Sau, mai întâi, cum aflu că ea există?
Deoarece în momentul de faţă nu deţinem fondurile necesare pentru a putea tipări revista, am ales varianta cea mai puţin costisitoare. Sperăm ca în curând să o putem tipări şi astfel ea să ajungă să fie citită în toate colţurile ţării. În momentul de faţă funcţionăm doar pe internet, ceea ce este puţin mai dificil pentru persoanele din mediul rural care nu dispun de un calculator şi o conexiune la internet. Arhiva revistei poate fi găsită aici: http://cultivatoriidirectidinromania.blogspot.com/p/coltul-de-lectura.html
În ceea ce priveşte modul în care ne facem cunoscută activitatea revistei, preferăm să mergem pe reclama făcută din om în om, pe baza impresiilor pe care revista le face asupra fiecărui cititor.
Ce poate aduce nou revista faţă de revistele deja existente, de ex. “Ferma”, “Recolte”, “Utilaje agricole” etc.?
Mai întâi ar trebui să precizăm că revista Ţăranul Român este un instrument şi nu un scop în sine. Iar scopul principal al Sindicatului agricultorilor Cultivatorii Direcţi din România este o reformă morală, spirituală şi politică a poporului român. Iar dacă pentru acest obiectiv luăm în calcul că în redacţia revistei acţionează doar voluntari, atunci este clar că ceea ce punem noi pe hârtie izvorăşte din inimă şi scriem cu drag pentru şi despre satul românesc. Pornind de la acest considerent cred că nu ne putem compara cu nici o altă publicaţie din România.
Revista există şi în forma tipărită?
Nu. Doar în primii ani revista a fost printată şi oferită gratuit membrilor şi simpatizanţilor sindicatului.

Niciun comentariu: