joi

Fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea fermelor vegetale si zootehnice

Fermierii romani pot beneficia de fonduri nerambursabile in valoare de aproape 992 milioane euro pentru dezvoltarea fermelor vegetale si zootehnice pana in 2013, dar numai daca depun proiecte viabile pe masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole", cuprinsa in Programul National de Dezvoltare Rurala.
Masura 121 are ca obiective introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. De asemenea, mai sunt incluse adaptarea exploatatiile la standardele comunitare, cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite, sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Prima sesiune de comunicari pentru depunerea de proiecte prin FADR

In perioada 1 martie - 15 aprilie va fi lansata prima sesiune de depunere de proiecte finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FADR) Prima sesiune de depunere de proiecte pe FADR cuprinde trei masuri, care se refera la beneficiari privati si unde cofinantarea este de 50 la suta, pentru modernizarea fermelor agricole, procesarea produselor alimentare in scopul cresterii valorii adaugate a produselor agricole si silvice, precum si pentru modernizarea si renovarea satelor, care se adreseaza in special colectivitatilor locale.

O noua cerere pentru plata la hectar

Fermierii care doresc sa primeasca plata la hectar din fondurile UE alocate Romaniei pentru 2008 trebuie sa depuna o cerere la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in perioada 1 martie - 15 mai 2008.

Aceasta masura este valabila si pentru fermierii care au depus solicitari anul trecut.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a elaborat un ghid, in care se precizeaza ca cererile pentru plata la hectar aferenta anului 2008 se pot depune si in perioada 16 mai-9 iunie, cu penalitati de 1% pentru fiecare zi de intarziere.

Toti fermierii care au depus cereri anul trecut vor primi incepand cu saptamana viitoare invitatii in care se va afla cererea pretiparita, precum si programarea pentru cand trebuie depusa. Pentru plati directe la hectar, suma alocata Romaniei este de 440 de milioane de euro pentru 2007, respectiv de 527,9 milioane de euro pentru 2008.

La nivel national, aproximativ 1.240.000 de fermieri au depus cereri pentru plata directa la hectar in 2007 si deocamdata inca nu se stie cand vor primi banii pe 2007, dar, credem noi, ca este bine sa se depuna cereri si pentru acest an.

miercuri

Ce este Taranul Roman?

Domnule Director Stefan Dragan

In urma intalnirii cu dumneavoastra la MADR in 17 ianuarie 2008, noi am ramas cu multe nedumeriri. Va rugam sa ne raspundeti, in limita posibilitatilor, la intrebarile de mai jos.

Ca fisier atasat va trimitem cateva imagini din piata de legume-fructe din com. Matca, jud. Galati, facute pe 31.05.2007, cu ocazia vizitei delegatiei Confederazione Italiana Agricoltori in Romania.

D.L. 228 din 18.05.2001 ( ITALIA):

CAPITOLUL I Subiecţi şi activitate

ART.1

(ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOL)

 1. Articolul 2135 din codul civil este inlocuit cu urmatorul:

„ Este intreprinzator agricol cine exercita una dintre urmatoarele activitati: cultivarea fondului, silvicultura, cresterea animalelor si activitati conexe.

Prin cultivarea fondului, prin silvicultura si prin cresterea animalelor se inteleg activitatile indreptate catre ingrijirea si dezvoltarea unui ciclu biologic sau a unei faze necesare ciclului insusi, cu caracter vegetal sau animal, care utilizeaza sau pot utiliza fondul, padurea sau apele dulci, salmastre sau marine.

Se inteleg totusi conexe activitatile, exercitate de acelasi intreprinzator agricol, indreptate catre manipularea, conservarea, prelucrarea, comercializarea si valorificarea care au ca obiect produse obtinute in mod preponderent din cultivarea fondului sau padurii sau din cresterea animalelor, ca si activitatile indreptate catre furnizarea de bunuri sau servicii prin utilizarea preponderenta de utilaje sau resurse ale intreprinderii implicate in mod normal in activitatea agricola exercitata, fiind cuprinse aici activitatile de valorificare a teritoriului si a patrimoniului rural si forestier, cat si primire si gazduire asa cum sunt definite de lege”.

2. Se considera intreprinzatori agricoli cooperativele de intreprinzatori agricoli si consortiile lor cand utilizeaza pentru desfasurarea activitatilor prevazute in art. 2135 din codul civil, asa cum este substituit de aliniatul 1 din prezentul articol, preponderent produse ale asociatilor, si furnizeaza preponderent asociatilor bunuri si servicii indreptate catre ingrijirea si dezvoltarea ciclului biologic.

Pe baza acestui articol, agricultorii italieni, individuali sau asociati, se inregistreaza ca intreprinzatori agricoli, fiind considerati societati comerciale platitoare de TVA, dar activand intr-o ramura distincta a economiei, AGRICULTURA, cu legislatie diferita de a societatilor comerciale, care actioneaza in alte ramuri economice, cum ar fi: industrie, transport, comert.

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

MASURII 121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole”

Versiunea 01 – martie 2008

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?

ü Persoana fizica (daca se angajeaza pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cf Legii 300/2004)

Sub ce denumire se pot inregistra agricultorii individuali sau asociati din Romania si cum.

Sa vedem ce prevad legile noastre:

(1) Persoanele incadrate in munca si functionarii publici au dreptul sa constituie organizatii sindicale si sa adere la acestea. Persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune in mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum si persoanele in curs de calificare au dreptul, fara nici o ingradire sau autorizare prealabila, sa adere la o organizatie sindicala.( art. 2 din Legea 54/2003 a sindicatelor)

agricultor: o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai il detin, conform legislatiei nationale in vigoare, care desfasoara o activitate agricola; (OG privind organizarea pietei laptelui).

producator: agricultorul a carui exloatatie, este situata pe teritoriul geografic al Romaniei, care produce si comercializeaza lapte, sau se pregateste sa o faca intr-un timp foarte scurt; (OG privind organizarea pietei laptelui).

producator – orice persoana fizica sau juridica, membra a unui grup de producatori recunoscut preliminar sau a unei organizatii de producatori recunoscute care isi valorifica productia prin intermediul acestora, conform art.2 alin.(a) din Regulamentul Comisiei nr. 1432/2003; (Ordinul 684/2003)

Fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice cu statut juridic conform dreptului national, sau un grup de membri a caror exploatatie se gaseste pe teritoriul Comunitatii si care exercita o activitate agricola. (MAPDR, APIA, brosura „Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata in anul 2007”)

Intreprinzator – persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala, denumita in continuare întreprindere, in vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert conform prevederilor art.3. (L 133/1999)

Patron – persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata. (L 356/2001)

Agent economic – orice persoana fizica sau juridica ce produce, importa, comercializeaza produse cu impact redus asupra mediului; (HG 189/2002).

INTREBARE:

Cum poate fi definit si inregistrat un cetatean roman care detine in proprietate suprafete agricole pe care le exploateaza in mod individual sau asociat si creste animale pe aceste suprafete, din punctul de vedere al Ministerului de Justitie, al Ministerului de Finante si al MADR?

Ce relatie juridica exista intre cei aprox. 1,5 milioane de cetateni romani, detinatori de terenuri agricole, inregistrati in „Registrul fermelor” si denumirea de „Persoana fizica autorizata”?

Activitate agricola – productia agricola, cresterea si intretinerea animalelor, cultivarea plantelor, inclusiv recoltarea si mentinerea terenurilor in buna stare agricola si de mediu. (MAPDR, APIA, brosura „Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata in anul 2007”)

activitate agricola: productia, cresterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, cresterea si detinerea de animale in scopuri agricole sau mentinerea de terenuri in bune conditii agricole si de mediu; (OG privind organizarea pietei laptelui).

INTREBARE:

Cum sunt definite activitatile de producere, depozitare, prelucrare si comercializare a produselor agricole proprii, desfasurate de taranii romani care nu sunt „Persoane fizice autorizate”, din punct de vedere juridic si fiscal? Sunt activitati LEGALE sau ILEGALE?

Ce relatie juridica exista intre impozitul pe teren si activitatea agricola desfasurata de tarani?

Exploatatie agricola – ansamblu de unitati de productie administrate de fermieri si situate pe teritoriul Romaniei. (MAPDR, APIA, brosura „Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata in anul 2007”)

Exploatatie agricola – forma complexa de organizare a proprietatii, prin care se pun in valoare pamantul, animalele si celelalte mijloace de productie, interconectate intr-un sistem unitar, in vederea executarii de lucrari, prestarii servicii si obtinerii eficiente de produse agricole. Exploatatiile agricole pot fi formate din terenuri, animale si mijloace necesare procesului de productie agricola, apartinand unuia sau mai multor proprietari. (OUG 108/2001 modif. Prin L 166/2002)

exploatatie agricola: unitatea, in care se realizeaza productia de lapte, situata pe teritoriul Romaniei; (OG privind organizarea pietei laptelui).

Societate agricola – este o societate de tip privat, cu capital variabil si un numar nelimitat si variabil de asociati, avand ca obiect exploatarea agricola a pamantului, uneltelor, animalelor si altor mijloace aduse in societate, precum si realizarea de investitii de interes agricol. Exploatarea agricola poate consta din: organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare, utilizarea de masini si instalatii, aprovizionarea, prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole si alte asemenea activitati. Societatea agricola nu are caracter comercial. Societatile agricole nu sunt supuse legilor speciale referitoare la firma. Se poate folosi munca salariata.(L 36/1991)

Intreprindere – orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta. (L 133/1999)

INTREBARE:

Ce este sau ce ar trebui sa fie GOSPODARIA TARANEASCA din ROMANIA, care detine in proprietate terenuri agricole, le cultiva si creste animale,din punctul de vedere a LEGIUITORULUI roman: ferma, exploatatie agricola, societate agricola, întreprindere?

Dar taranul care detine aceasta gospodarie, ce este: fermier, exploatator, patron, intreprinzator?

aliment sau produs alimentar – orice produs sau substanta, indiferent daca este procesata integral, partial ori neprocesata, destinata consumului uman ori preconizata a fi destinata consumului uman; (HG 984/2005).

Produse agroalimentare – produse naturale, de origine vegetala si animala, inclusiv bio-produse si produse semiprelucrate, prelucrate si/sau conservate, derivate din cele naturale. (L 778/2001).

Filiera produsului agroalimentar – sistemul de relatii functionale care leaga producatorii, prelucratorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de marfuri care tranzactioneaza acelasi produs in vederea utilizarii si/sau consumului acestuia. (L 778/2001).

INTREBARE:

Taranul din Romania, ca proprietar de teren agricol, producator de alimente si produse agroalimentare, sub ce denumire se integreaza in „Filiera produsului agroalimentar” si pana in ce punct al filierei poate actiona, dupa opinia MADR?

duminică

DECRETUL LEGISLATIV IN MATERIE DE ORIENTARE SI MODERNIZARE A SECTORULUI AGRICOL, IN BAZA LEGII 5 MARTIE 2001 NR. 57

Actualizarea delegării privind legea de orientare a pieţelor

Preşedintele Republicii

În baza articolelor 76 şi 87 din Constituţie;

În baza articolelor 7 şi 8 din Legea nr.57/5 martie 2001;

În baza deliberării preliminare a Consiliului de Miniştri, adoptată în şedinţa di 6 aprilie 2001;

Obţinută părerea Conferinţei permanente pentru raporturi între Stat, regiuni şi provinciile autonome Trento şi Bolzano, înmânată în 24 aprilie 2001;

Obţinută părerea Comisiilor competente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului Republicii, înmânate, respectiv, în 26 aprilie şi 2 mai 2001;

Văzută deliberarea Consiliului de Miniştri, adoptată în reuniunea din 2 mai 2001;

Pe baza propunerii Ministrului politicelor agricole şi forestiere, în acord cu Miniştrii tezaurului, bilanţului şi programării economice, justiţiei, finanţelor, muncii şi prevederilor sociale, industriei, comerţului şi artizanatului, a sănătăţii, a mediului, pentru administraţie publică, probleme regionale şi pentru politici comunitare;

Emite

Următorul decret legislativ:

CAPITOLUL I

Subiecţi şi activitate

ART.1

(ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOL)

 1. Articolul 2135 din codul civil este înlocuit cu următorul:

„ Este întreprinzător agricol cine exercită una dintre următoarele activităţi: cultivarea fondului, silvicultură, creşterea animalelor şi activităţi conexe.

Prin cultivarea fondului, prin silvicultură şi prin creşterea animalelor se înţeleg activităţile îndreptate către îngrijirea şi dezvoltarea unui ciclu biologic sau a unei faze necesare ciclului însuşi, cu caracter vegetal sau animal, care utilizează sau pot utiliza fondul, pădurea sau apele dulci, salmastre sau marine.

Se înţeleg totuşi conexe activităţile, exercitate de acelaşi întreprinzător agricol, îndreptate către manipularea, conservarea, prelucrarea, comercializarea şi valorificarea care au ca obiect produse obţinute în mod preponderent din cultivarea fondului sau pădurii sau din creşterea animalelor, ca şi activităţile îndreptate către furnizarea de bunuri sau servicii prin utilizarea preponderentă de utilaje sau resurse ale întreprinderii implicate în mod normal în activitatea agricolă exercitată, fiind cuprinse aici activităţile de valorificare a teritoriului şi a patrimoniului rural şi forestier, cât şi primire şi găzduire aşa cum sunt definite de lege”.

 1. Se consideră întreprinzători agricoli cooperativele de întreprinzători agricoli şi consorţiile lor când utilizează pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în art. 2135 din codul civil, aşa cum este substituit de aliniatul 1 din prezentul articol, preponderent produse ale asociaţilor, şi furnizează preponderent asociaţilor bunuri şi servicii îndreptate către îngrijirea şi dezvoltarea ciclului biologic.

ART. 2

( INSCRIEREA IN REGISTRUL INTREPRINDERILOR)

 1. Înscrierea întreprinzătorilor agricoli, cultivatorilor direcţi şi a societăţilor simple care exercită activitate agricolă în secţiunea specială a registrului întreprinderilor conform articolului 2188 şi următoarele di codul civil, în afară de certificarea anagrafică ( indicarea stării civile n.t.) şi a celor prevăzute de legi speciale, are eficacitatea (capacitatea de a produce efecte juridice n.t.) conform articolului 2193 di codul civil.

ART.3

(ACTIVITĂŢI AGRO-TURISTICE)

 1. Intră între activităţile agro-turistice conform Legii nr. 730/dec. 1985, chiar dacă desfăşurate în exteriorul bunurilor funciare la dispoziţia întreprinderii, organizarea de activităţi recreative, culturale şi didactice, de practică sportivă, excursionistice şi de hipo- turism în scopul unei mai bune fructificări şi cunoaşterii teritoriului, ca şi degustarea produselor întreprinderii, aici fiind inclusă şi degustarea vinurilor, în sensul Legii nr. 268/iulie 1999. Stagiunea găzduirii agro-turistice se înţelege referită la durata şederii efective a oaspeţilor.
 2. Pot fi aserviţi activităţii agro-turistice, şi sunt consideraţi muncitori agricoli cu finalităţi de asigurări sociale, de asigurare şi fiscale conform disciplinei în vigoare, familiarii definiţi ( conform, n.t.) de articolul 230-bis din codul civil, muncitorii angajaţi pe durată nedeterminată, determinată sau parţială (part-time, n.t.).
 3. Amenajărilor şi construcţiilor destinate activităţilor agro-turistice se aplică dispoziţiile art. 9, litera a) şi ale art.10, din Legea nr.10/28 ian.1977, ca şi art.24, alin.2, din Legea nr.104/5 febr.1992 referitoare la utilizarea de amenajări provizorii pentru a facilita accesul şi a depăşi barierele arhitectonice.

ART.4

( EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE)

 1. Întreprinzătorii agricoli, individuali sau asociaţi, înscrişi în registrul întreprinderilor conf. art.8 din Legea nr.580/29 dec.1993, pot vinde direct cu amănuntul, pe tot teritoriul Republicii, produsele provenite în măsură preponderentă din respectivele întreprinderi, cu respectarea măsurilor în vigoare în materie de igienă şi sănătate.
 2. Vânzarea directă de produse agricole în formă itinerantă este condiţionată de comunicarea prealabilă în Comuna în care îşi are sediul unitatea producătoare şi se poate face în decurs de treizeci de zile de la primirea comunicării.
 3. Comunicarea menţionată la alin.2, în afara indicaţiilor generale privind petentul, înscrierea în registrul întreprinderilor şi amplasarea (dimensiunea n.t.) exploataţiei, trebuie să conţină specificarea produselor care se intenţionează să fie vândute şi modalitatea cu care se intenţionează să se facă, aici fiind cuprins şi comerţul electronic.
 4. Atunci când se intenţionează exercitarea vânzării cu amănuntul nu în formă itinerantă ci pe spaţii publice sau în localuri deschise publicului, comunicarea este adresată primarului comunei în care se intenţionează exercitarea ( actului de n.t.) vânzării. Pentru vânzarea cu amănuntul pe spaţii publice prin utilizarea unui loc, comunicarea trebuie să conţină cererea de atribuire a acelui loc, în sensul art.28 din decretul legislativ 31 martie 1998, nr. 114.