Despre noiDe mai bine de 6 ani, tragem un semnal de alarma privind distrugerea satului romanesc.
In urma cu 5 ani, in ianuarie 2006, am infiintat un sindicat al agricultorilor, Cultivatorii Directi din Romania.
In urma cu 5 ani, a aparut primul numar al revistei noastre, Taranul Roman.
In urma cu 3 ani, in februarie 2008, a fost inregistrata organizatia non-profit, Institutul National de Asistenta pentru Cetateni.
Prin ele incercam sa ne aducem mica noastra contributie la salvarea mediului rural romanesc.
Incercam prin activitatea noastra, sa il ajutam pe micul agricultor sa nu isi abandoneze meseria, casa parinteasca si obiceiurile si sa plece in tari straine. Am organizat intruniri cu agricultorii, am distribuit fluturasi impreuna cu revista noastra.Sindicatul agricultorilor ’’CULTIVATORII DIRECTI DIN ROMANIA’’.

Scopul Sindicatului este sa sprijine membrii sai in exercitarea profesiunii in scopul ridicarii nivelului de trai material si spiritual al acestora prin:
a. infiintarea de asociatii specializate privind cultura cerealelor si a plantelor tehnice, legume, fructe, flori, viticultura, apicultura si cresterea animalelor;
b infiintarea de cooperative pentru depozitarea, prelucrarea si comercializarea produselor agricole;
c. infiintarea unei cooperative de credit agricol;
d. infiintarea unor centre zonale pentru consultanta de specialitate, asistenta contabila si juridica.


Cum puteţi deveni membru al sindicatului agricultorilor Cultivatorii Direcţi din România

Sindicatul "Cultivatorii direcţi din România" s-a născut din dorinţa de a ajuta agricultorul român în trecerea de la o agricultură de subzistenţă la cea practicată în Uniunea Europeană unde producţia realizată în gospodăria ţărănească este orientată către piaţă şi nu destinată autoconsumului, aşa cum se întâmplă la ora actuală în ţara noastră.
Sindicatul şi-a propus să organizeze centre zonale (3-4 comune limitrofe) în toate judeţele ţării pentru a oferi informaţii legislative, consultanţă contabilă şi asistenţă juridică agricultorilor individuali direcţi.
Credem că este bine ca un număr cât mai mare de agricultori să gândim şi să acţionăm în mod unitar pentru a avea succes în activitatea noastră.
Extras din Statutul Sindicatului
(…) Membrii Sindicatului pot fi: agricultori, persoane care prestează servicii către agricultori, persoane care transportă, depozitează, prelucrează şi comercializează produse agricole.
            Scopul Sindicatului este să sprijine membrii săi în exercitarea profesiunii în scopul ridicării nivelului de trai material şi spiritual al acestora prin:
- înfiinţarea de asociaţii specializate privind cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, legume, fructe, flori, viticultură, - - apicultură şi creşterea animalelor;
- înfiinţarea de cooperative pentru depozitarea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole;
- înfiinţarea unei cooperative de credit agricol;
- înfiinţarea unor centre zonale pentru consultanţă de specialitate, asistenţă contabilă şi juridică.(…)
Calitatea de membru al Sindicatului se dobândeşte prin cerere scrisă adresată preşedintelui Sindicatului şi care trebuie să cuprindă următoarele: numele şi prenumele, profesia, domiciliul, seria şi numărul cărţii de identitate, CNP şi semnătura solicitantului.
Calitatea de membru al Sindicatului încetează prin cerere scrisă adresată Preşedintelui Sindicatului şi care trebuie să cuprindă următoarele: numele şi prenumele, profesia, domiciliul, seria şi numărul cărţii de identitate, CNP şi semnătura solicitantului.(…)
Drepturile membrilor
Membrii au dreptul de a se retrage din Sindicat fără a avea obligaţia de a arăta motivele.
Membrii au dreptul să fie informaţi despre activitatea Sindicatului prin intermediul centrelor zonale, judeţene şi naţionale. Membrii au dreptul să obţină sprijinul Sindicatului în condiţiile prevăzute de Statut, Regulamentul de funcţionare şi a legilor în vigoare.
Membrii au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale sindicatului cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statut, Regulamentul de funcţionare şi legilor în vigoare.
Extras din Regulamentul de funcţionare
Înfiinţarea organizaţiilor locale
            Acolo unde se întruneşte un minim de 30 de membri ai sindicatului se ţine o şedinţă pentru alegerea organelor de conducere ale sindicatului local (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, comisie de disciplină şi de cenzori). La şedinţa de constituire a organizaţiei locale pot participa membrii Biroului Central, membrii Biroului judeţean şi Reprezentanţii zonali. Copii ale Procesului Verbal de constituire  a organizaţiei şi copii ale tabelelor cu membrii biroului şi ale comisiilor vor fi transmise direct sau prin poştă la Biroul Central.
Propunerile de Reprezentant Zonal a unui membru a acestei organizaţii locale se va face respectând prevederile Statutului (Curicullum Vitae, angajament, etc.), care vor fi transmise spre aprobare Biroului Central.

Organizatia non-profit Institutul National de Asistenta pentru Cetateni (INAC),
Organizatia si-a incheiat activitatea in luna august 2013

Este o articulatie a sindicatului agricultorilor Cultivatorii Directi din Romania. Acest ONG presteza servicii catre membrii sindicatului şi are următoarele scopuri:
- tutelarea si dezvoltarea agriculturii, reprezentarea agricultorilor, a intreprinderilor agricole si a diferitelor forme de asociere si a oricarei persoane care activeaza pentru progresul agriculturii;
- promovarea aliantelor necesare pentru inserarea drepturilor de intreprindere agricola intre drepturile cetateneşti, ca valori indispensabile a intregii societati;
- afirmarea dreptului la libera initiativa antreprenoriala ca mijloc pentru recunoasterea si intarirea dreptului la munca, la siguranta sociala, la sanatate si la pensie;
- dezvoltarea si valorificarea lumii satului in general, sub toate aspectele sale, productive, teritoriale, ambientale, sociale si culturale;
- negocierea acordurilor si contractelor colective de munca.
- consultanta pentru afaceri si management.

 Servicii pe care le vom oferi in viitor:
1. Vom organiza cursuri de calificare profesionala necesare in accesarea de fonduri europene, ne/rambursabile,
2. Accesul la un credit bancar subventionat ca si in celelalte tari ale Uniunii Europene pentru a permite fermelor agricole romanesti sa fie competitive in confruntarea concurentiala cu producatorii din alte tari, cu eventuala constituire a unei Cooperative de Credit Agricol.
3. O reforma a asistenţei sociale care sa prevada cel puţin pentru Agricultorii Cultivatori Directi Romani un fond de pensionare, actualmente inexistent.
4. Infiintarea de centre de service masini si utilaje agricole, centre de depozitare, de prelucrare si comercializare a produselor agricole, in special : lapte, carne, cereale si legume-fructe.
5. Definirea unui program prin care tineri agricultori romani inserati in ferme agricole din tarile UE ca angajati, sa fie formati si ajutati sa se intoarca in tara de origine punand in valoare formarea profesionala si experienta castigata.
6. Definirea unui proiect prin care masini si utilaje agricole folosite din UE sa fie transferate in Romania si puse la dispozitia-vandute cultivatorilor directi romani.
7. Strangerea si reintroducerea in circuitul naturii a deseurilor agricole, respectand si punand in valoare mediul inconjurator si teritoriul.