sâmbătă

Iniţiativa cetăţenească europeană


Ce este o iniţiativă cetăţenească europeană?
O iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 27. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr minim de semnatari.
Normele şi procedurile care reglementează iniţiativa cetăţenească sunt prezentate într-un regulament al UE,
adoptat de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii
Europene în februarie 2011.
În ce poate consta o iniţiativă cetăţenească?
O iniţiativă cetăţenească este posibilă în orice domeniu în care Comisia are competenţa de a propune legislaţie, de exemplu mediu, agricultură, transport sau sănătate publică.
Cine poate organiza o iniţiativă cetăţenească şi în ce mod?
Pentru a lansa o iniţiativă cetăţenească, cetăţenii trebuie să formeze un „comitet al cetăţenilor” compus din cel puţin 7 cetăţeni europeni cu reşedinţa în cel puţin 7 state membre diferite.
Membrii comitetului cetăţenilor trebuie să fie cetăţeni ai UE a căror vârstă le permite să voteze* la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani).
Organizaţiile nu se pot implica în organizarea iniţiativelor cetăţeneşti. Totuşi, ele pot promova sau susţine iniţiative, cu condiţia să o facă în condiţii de transparenţă totală.
Comitetul cetăţenilor trebuie să-şi înregistreze iniţiativa pe acest site înainte de a începe să colecteze declaraţiile de susţinere de la cetăţeni. După confirmarea înregistrării, organizatorii au la dispoziţie un an pentru a colecta semnăturile.
* Cetăţenii nu trebuie neapărat să fie înregistraţi să voteze, ci să aibă vârsta care le conferă dreptul de vot.
Cine poate sprijini o iniţiativă cetăţenească şi în ce mod?
Toţi cetăţenii UE (cetăţeni ai unui stat membru) a căror vârstă le permite să voteze* la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani) pot susţine o iniţiativă cetăţenească.
Pentru a-şi manifesta susţinerea faţă de o iniţiativă, cetăţenii trebuie să completeze un formular special de declaraţie de susţinere furnizat de organizatori, pe hârtie sau online. Iniţiativele nu pot fi susţinute pe acest site.
* Cetăţenii nu trebuie neapărat să fie înregistraţi să voteze, ci să aibă vârsta care le conferă dreptul de vot.
Ce se întâmplă dacă pentru o iniţiativă cetăţenească se strâng un milion de semnături?
Comisia va examina iniţiativa cu atenţie. În termen de 3 luni de la primirea iniţiativei:
reprezentanţii Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu chestiunile ridicate de iniţiativa lor
organizatorii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta iniţiativa în cadrul unei audieri publice la Parlamentul European
Comisia va adopta un răspuns oficial în care va explica, dacă este cazul, ce acţiuni va propune ca răspuns la iniţiativa cetăţenească şi motivele acţiunilor sale sau ale refuzului de a acţiona.
Răspunsul, care va fi dat sub forma unei comunicări, va fi adoptat oficial de Colegiul comisarilor europeni şi publicat în toate limbile oficiale ale UE.
Cu toate acestea, Comisia nu are obligaţia de a propune legislaţie pe baza unei iniţiative. În cazul în care Comisia decide să prezinte o propunere legislativă, este demarată procedura legislativă obişnuită: propunerea Comisiei este prezentată organelor legislative (în general Parlamentul European şi Consiliul sau, în unele cazuri, doar Consiliul). Dacă este adoptată, aceasta devine lege.

Niciun comentariu: