sâmbătă

Sindicatul pe înţelesul tuturor!


            Am fost întrebat de mai multe ori ce reprezintă şi mai ales ce oferă sindicatul agricultorilor Cultivatorii Direcţi din România. Cea mai amuzantă întrebare a fost ceva de genul: „Cel mult sindicatul poate oferi bilete în staţiuni, nu-i aşa?” Ei bine, Biroul Central a oferit şi câteva bilete de acest gen, ca recompensă pentru activităţi deosebite în cadrul sindicatului. Şi totuşi activitatea sa nu reduce la atât.
            Conform statutului, pot fi membri ai sindicatului:
Agricultori. Începând de la micul ţăran cu o văcuţă în curte şi câteva table cu ceapă verde şi alte verdeţuri pe care le scoate la vânzare, până la ferme dezvoltate care produc în sistem industrial pentru piaţă.
Persoane care transportă, depozitează, prelucrează şi comercializează produse agricole. Este ştiut că în momentul în care micul ţăran îşi abandonează gospodăria fie şi pentru câteva zile pentru a merge cu marfa la piaţă, totul în urma sa o ia razna. Dacă locuim într-un apartament şi plănuim să petrecem câteva săptămâni departe de casă, putem pune frumos ghivecele cu flori în cada cu apă şi suntem siguri că la întoarcere le vom găsi în viaţă. Dar nu acelaşi lucru se întâmplă şi într-o gospodărie ţărănească sau fermă cum este denumită mai nou orice este amestec de teren agricol, animale şi păsări chiar dacă se potriveşte de minune vorba aceea: „avea o capră… şi oi mai puţine…” unde prezenţa unui membru al familiei este în permanenţă necesară, indiferent dacă vorbim de adunat iarbă pentru purcei, dat apă raţelor sau simplul adunat al ouălor din coteneţe. Aşa că este vorba de o colaborare strânsă între ţăranul care produce, vecinul care are maşină şi transportă produsele ţăranului la oraş către un simplu aprozar sau magazine mai de pretenţii.
Persoane care prestează servicii către agricultori. E clar, această frază ar trebui să fie declarată nebuloasa anului pentru că a stârnit cele mai multe semne de întrebare. În categoria celor care prestează servicii către agricultori se pot încadra cei mai mulţi simpatizanţi ai sindicatului şi ai mediului rural dar care nu sunt direct implicaţi in agricultură. Pe scurt, în această categorie se încadrează şi românul simplu care nu are nimic de-a face cu agricultura dar… prin cumpărăturile sale zilnice de la carne, lapte, ouă şi până la banala legătură de pătrunjel cumpărată de la micul agricultor sau alege o pensiune agro-turistică la sfârşit de săptămână… sprijină direct supravieţuirea agriculturii. Eşti medic, profesor, simplu muncitor sau pensionar? Eşti apt pentru sindicat. Ai un mic magazin universal cum se obişnuieşte în fiecare sat care se respectă? Bun venit alături de noi!
Ce au în comun cele trei categorii? Ţăranii produc alimentele, persoanele din a doua categorie transportă şi prelucrează produsele agricole pentru a ajunge cât mai rapid şi în cele mai bune condiţii la ultima categorie: consumatorul final. Acesta în schimb, oferă bunuri şi servicii care nu pot fi obţinute în mediul rural.
Şi acum, după ce am făcut o scurtă prezentare a actorilor, cred că veţi observa mult mai uşor că, de fapt, sindicatul agricultorilor Cultivatorii Direcţi din România este scena pe care se desfăşoară toată această acţiune. SCDR, oferă cadrul organizatoric tuturor persoanelor interesate în producerea, prelucrarea, desfacerea şi consumului produselor agricole de calitate.
Ok, deci până acum am stabilit că SCDR nu oferă bilete în staţiuni decât o dată la câţiva ani. Ce altceva mai poate face sindicatul pentru cele trei categorii prezentate mai sus?
            Scopul Sindicatului este să sprijine membrii săi în exercitarea profesiunii în scopul ridicării nivelului de trai material şi spiritual al acestora prin:
a. înfiinţarea de asociaţii specializate privind cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, legume, fructe, flori, viticultură, apicultură şi creşterea animalelor; Cu cât o asociaţie are mai mulţi membri, cu atât forţa ei pe piaţă este mai evidentă şi poate asigura o perioadă îndelungată produsele cerute.
b înfiinţarea de cooperative pentru depozitarea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole; Probabil că v-aţi săturat şi dumneavoastră ca vara să vedeţi peste tot munţi de pepeni, roşii şi multe altele la preţuri de nimic, iar în extrasezon să „mâncăm sănătos” fructe aduse cu atâta fală din Turcia sau Grecia.
c. înfiinţarea unei cooperative de credit agricol; Cine se ocupă de agricultură şi nu are nevoie de bani... să ridice mâna şi să ne spună şi nouă cum a făcut asta.
d. înfiinţarea unor centre zonale pentru consultanţă de specialitate, asistenţă contabilă şi juridică. Toată lumea vorbeşte despre fondurile europene destinate agriculturii cu care această ramură se poate dezvolta până la cer. Bine, şi unde sunt aceşti bani? Nu ştiţi? Veniţi la noi să vă spunem!
- tutelarea şi dezvoltarea agriculturii, reprezentarea agricultorilor, a întreprinderilor agricole şi a diferitelor forme de asociere şi a oricărei persoane care activează pentru progresul agriculturii; Este ştiut si demonstrat de foarte multe ori că începând de la nivel local până la Ministerul Agriculturii, ţăranii sunt o specie care după părerea unora şi a altora nu merită băgată în seamă. Aici intervenim noi: apărăm drepturile agricultorilor!
- promovarea alianţelor necesare pentru inserarea drepturilor de întreprindere agricolă între drepturile cetăţeneşti, ca valori indispensabile a întregii societăţi;
- afirmarea dreptului la libera iniţiativă antreprenorială ca mijloc pentru recunoaşterea şi întărirea dreptului la muncă, la siguranţă socială, la sănătate şi la pensie; Nu vi se pare corect ca cei care muncesc pentru a asigura hrana ţării să aibă aceleaşi drepturi ca şi noi?
- dezvoltarea şi valorificarea lumii satului în general, sub toate aspectele sale, productive, teritoriale, ambientale, sociale şi culturale; Ne plângem de multe ori că satul românesc „nu mai este ce a fost o dată”. Şi este adevărat. Unele lucruri s-au schimbat în bine, altele… s-au agravat. Şi parcă am vrea să ştim că rădăcinile noastre sunt adânc înfipte în satul bunicilor noştri. Iar dacă vrem ca satul românesc să supravieţuiască, trebuie să găsim surse alternative de venit pentru cei care vor să rămână în satele lor, în loc să umble hoinari prin lumea întreagă după o bucată de pâine…
           
            Pentru realizarea acestor obiective, Institutul Naţional de Asistenţă pentru Cetăţeni (articulaţie a SCDR) desfăşoară următoarele activităţi:
- promovează politici agricole, economico-sociale, ambientale şi teritoriale pentru a susţine şi favoriza dezvoltarea întreprinderilor agricole în cadrul sistemului economic şi social, naţional şi comunitar, respectând cetăţenii, teritoriul, mediul înconjurător şi peisajul; Iar pentru asta cerem introducerea noţiunii de întreprinzător agricol, după modelul italian, vrem să fie legiferat un Cod Rural şi al Pescuitului după modelul francez... şi altele.
- favorizează realizarea de acorduri cu caracter economic, sectorial, intersectoriale şi teritoriale, în interesul întreprinderilor agricole; Fiind în permanentă stabilirea de contacte nu doar pe toată filiera agricolă, ci atât în amonte cât şi în aval, oferim cele mai complete informaţii cu privire la posibilităţi de colaborare şi parteneri de afaceri.
- promovează forme de autoguvernare între producătorii agricoli cu referire în particular la cooperative şi asociaţii, susţinând dezvoltarea şi eficienţa gestiunii economice şi favorizând participarea şi controlul asociaţilor; Pentru a elimina pierderile masive apărute în urma lanţului nesfârşit de intermediari din domeniul agricol… este bine ca simplii ţărani să fie şi proprietari ai centrelor de depozitare, prelucrare şi desfacere. În acest fel toată lumea are de câştigat: atât micul ţăran care îşi vinde rapid marfa cât şi consumatorul final care primeşte un produs de calitate la un preţ accesibil.
- promovează politici şi participă la iniţiative de programare economică şi teritorială, valorificând metodele armonizării şi într-ajutorării; De ce să nu îl ajutăm pe cel de lângă noi dacă avem posibilitatea?
- promovează accesul tinerilor în sectorul agricol şi colaborarea între generaţii pentru dezvoltarea armonioasă a mediului rural şi s societăţii; În această perioadă tulbure în care tinerii nu mai sunt motivaţi să rămână în ţară, este bine ca cei care doresc să dezvolte o activitate agricolă şi nu numai, să fie ajutaţi. Iar noi putem face asta!
- promovează şi organizează iniţiative de mobilizare sindicală pentru tutelarea intereselor propriilor membri, respectând principiile de egalitate şi non-violenţă; promovează un proces de agregare a agriculturii româneşti şi se implica în constituirea de înţelegeri şi coordonări cu alte organizaţii;
- urmăreşte unitatea  între organizaţiile profesionale agricole ca mijloc pentru afirmarea valorii agriculturii şi a garantării de noi drepturi pe plan economic şi social a agricultorilor şi a întreprinderilor agricole; promovează şi furnizează, prin intermediul societăţilor, organizaţiilor şi instituţiilor constituite în acest scop, servicii de consultanţă, asistenţă, informare şi suport pentru adoptarea inovaţiilor; Oferim toată gama de informaţii şi servicii necesare în dezvoltarea unei afaceri în agricultură şi activităţi conexe.
- promovează îmbunătăţirea asistenţei sociale, de pensii şi asistenţă medicală în favoarea agricultorilor, a membrilor, familiilor acestora şi, în general, a tuturor cetăţenilor, folosind propriile structuri;
- acţionează în sensul concertării cu instituţiile naţionale, europene şi internaţionale care guvernează politicile de cooperare, re-echilibru şi de dezvoltare; dezvoltă strategii de relaţii cu organizaţiile agricole care acţionează pentru un progres general de reforme agricole; De-a lungul vremii am semnat mai multe protocoale de cooperare şi colaborăm atât cu instituţii şi organizaţii la nivel local şi naţional cât şi cu organisme care îşi desfăşoară activitatea în Uniunea Europeană.
- promovează şi susţine creşterea competenţei şi calificării profesionale a tuturor celor care operează în agricultură, în filierele agro-alimentare şi în mediul rural, utilizând chiar propriile organizaţii naţionale şi teritoriale şi afirmând importanţa şi valoarea formării profesionale pe toată durata vieţii; Se spune că „la agricultură şi la politică se pricep toţi”. Noi nu suntem adepţii acestui principiu şi de aceea facem tot ce este posibil să asigurăm membrilor sindicatului agricultorilor Cultivatorii Direcţi din România informaţii complete şi acces la o bază largă de servicii şi informaţii.
- organizează conferinţe, cercetări, seminarii de studiu, forum, etc. pentru a favoriza creşterea cunoştinţelor şi confruntarea poziţiilor între instituţii, organizaţii şi cetăţeni, chiar şi pe teme cu caracter general; Într-o ţară în care nimeni nu discută cu nimeni, noi ascultăm opiniile tuturor în căutarea soluţiilor cu cele mai mari şanse de reuşită în beneficiul tuturor celor implicaţi
- promovează colaborarea cu instituţii şi organizaţii internaţionale, pentru a realiza politici economice şi sociale îndreptate către tutelarea intereselor agricultorilor şi lumii satului;
- desfăşoară activităţi editoriale; În această lună în care revista Ţăranul Român a împlinit 6 ani, ne putem lăuda cu o echipă formată din specialişti din cele mai diverse domenii.

Cum puteţi deveni membru al sindicatului?
Din statutul sindicatului: „Calitatea de membru al Sindicatului se dobândeşte prin cerere scrisă adresată preşedintelui Sindicatului şi care trebuie să cuprindă următoarele: numele şi prenumele, profesia, domiciliul, seria şi numărul cărţii de identitate, CNP şi semnătura solicitantului.
Cuantumul cotizaţiei o stabileşte fiecare membru pentru persoana sa. Plata cotizaţiei se poate face: lunar, trimestrial sau anual în funcţie de decizia personală a membrului. Plata cotizaţiei se face la casierii zonali respectând prevederile Regulamentului de funcţionare a Sindicatului. Neplata cotizaţiei nu atrage pierderea calităţii de membru al Sindicatului.”
Aşa că tot ce vă costă ca să deveniţi membru al sindicatului, este să printaţi Cererea de adeziune, o găsiţi la finalul acestei reviste sau o puteţi descărca de aici: http://www.scribd.com/doc/53962000/Anexa-2-Cerere-de-Adeziune-la-sindicatul-agricultorilor-Cultivatorii-Directi-din-Romania , o completaţi şi o trimiteţi prin Poşta Română la sediul sindicatului:
SCDR – Manole Silviu
sat. Priponeşti de Jos, nr.3
com. Priponeşti,
cod 807254
jud. Galaţi,
şi sunteţi membru cu drepturi depline...

Niciun comentariu: