sâmbătă

Legea nr. 212/2008 - modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Legea nr. 212/2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 30.10.2008.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata, persoanelor indreptatite la improprietarire, inscrise in tabelele nominale, precum si persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apararii ca au luptat pe front si ca indeplineau conditiile prevazute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi improprietarite li se vor acorda terenurile respective, agricole si forestiere, in limita suprafetelor disponibile, sau despagubiri."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Din 2010 si agricultorii vor avea dreptul la pensie

Legea  stabileste ca in cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) se va infiinta Departamentul de pensii pentru agricultori, care va administra, va gestiona si va controla activitatea privind asigurarile sociale, pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
Calitatea de asigurat va putea fi dobandita de cetatenii romani si de cetatenii altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, in mediul rural.
Potrivit legii, asiguratii vor avea obligatia sa plateasca contributii la sistemul de pensii pentru agricultori si, de asemenea, vor avea dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale. 
Conform legii promulgate, vor fi asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele cu varstele cuprinse intre 16 si 63 de ani, care locuiesc temporar sau definitiv in mediul rural, precum si membrii de familie ai acestora, si care:
a) detin, sub orice titlu, terenuri agricole in exploatare sau sunt proprietari de terenuri forestiere, exploatari piscicole, animale, stupi de albine;
b) desfasoara activitati agricole in gospodaria proprie, precum si activitati private nesalarizate in domeniul agricol, forestier, zootehnic, piscicol, apicol, sericicultura si altele;
c) sunt membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura.