duminică


Comercializarea legumelor, după noile norme impuse de MAPDR

Legumele proaspete vor putea fi vândute doar în ambalaje pe care vor fi inscripţionate originea produsului, soiul, cantitatea, calitatea şi numele celui care le-a ambalat.

Producătorii direcţi, care vând în pieţe, nu sunt obligaţi să ambaleze legumele şi fructele, dar trebuie să informeze consumatorul privind standardul de calitate al produselor sale.

Guvernul a aprobat o hotărâre potrivit căreia legumele proaspete vor putea fi comercializate doar în ambalaje pe care vor fi inscripţionate originea produsului, numele celui care le-a ambalat, soiul, cantitatea şi calitatea.

Speciile de legume destinate consumului în stare proaspătă, care sunt supuse controlului de conformitate cu standardele de comercializare, vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii. Pentru produsele transportate vrac, toate elementele prevăzute de standardele de comercializare a legumelor vor fi înregistrate în documentele de însoţire a mărfii.

Rămâne de văzut cum si unde isi vor ambala producatorii individuali productia proprie, atat timp cat nu sunt recunoscuţi ca producători.

vineri

APIA isi cumpara ATV-uri


Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultura isi va cumpara aproape 200 de ATV-uri pentru inspectarea terenurilor.
Suma achitata pe ele nu este mare: 2.760.000 euro. Insa, dupa ce le vor avea pe inventar, vor vedea ca au nevoie de masini si remorci pentru a transporta ATV-urile la destinatie; ca sa nu mai vorbim de garaje pentru toata astea. S-a gandit cineva de unde sunt banii ? Ca bani pentru plata subventiilor nu sunt.
Si cine va circula cu ele ca eu la APIA am vazut doar doamne de peste 50 de ani?


____________________________________________________________________________________

sâmbătă

Vizita Delegatiei Italiene: Infratirea intre Sindicatul Agricultorilor CULTIVATORII DRECTI DIN ROMANIA SI CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Vizita Delegatiei Italiene: Infratirea intre Sindicatul Agricultorilor CULTIVATORII DRECTI DIN ROMANIA SI CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI


Matca, Galati 31 mai 2007

Membrii delegatiei au vizitat piata en-gross si cateva din gospodariile din aceasta comuna pentru a vedea modul in care sunt produse si comercializate produsele agricole.

Colegiul National de Agricultura si Economie, Tecuci 31 mai 2007
Delegatia a vizitat colegiul si ferma.
S-au purtat discutii privind greutatile cu care se confrunta colegiul si rolul acestuia in pregatirea viitorilor agricultori

Universitatea de Agronomie Ion Ioescu dela Brad, Iasi 1 iunie 2007
Comuna Tepu, Galati, 2 iunie 2007Dupa o ampla dezbatere cu reprezentantii comunei, privind rolul agriculturii in Uniunea Europeana si greutatile agricultorilor de pretutindeni, Delegatia a vizitat o mica ferma si o brutarie.

Galati, 3 iunie 2007

miercuri

In perioada 28 mai - 3 iunie, va veni o delegatie din partea sindicatului Confederazione Italiana Agricoltori in Romania, care s-a infratit cu sindicatul agricultorilor Cultivatorii Directi din Romania, reprezentanti ai Camerei de Comert din Padova si Modena si preprezentanti de la COPA-COGECA de la Bruxelles (UE), pentru a ajuta agricultura si agricultorii romani sa se ridice la standardele UE.

sâmbătă

„Pământul este al plugarilor şi numai al plugarilor”

„Pământul este al plugarilor şi numai al plugarilor”

ALEXANDRU CALOTĂ – deputat

După confiscarea moşiilor, făcută în primăvara anului 1945, de plugari, ajutaţi de muncitorii aparţinând Partidului Comunist Român, se impunea votarea acestei legi.

Întârzierea ei ar fi adus următoarele:

  1. Refacerea – într’o măsură oarecare a moşiilor de odinioară;
  2. Fărămiţarea excesivă a micii proprietăţi rurale;

Vom examina amândouă aceste puncte, spre a vedea, ce mântuitoare pentru plugărime este legea nouă a circulaţiei bunurilor agricole.

După exproprierea din 1921, cea mai mare proprietate urma să fie de 250 ha, şi aceasta numai în regiunile cu populaţie rară şi complect îndestulată de pământ.

Ceeace ar însemna doar câteva excepţii.

În imensa majoritate a cazurilor, nu putea fi în 1945, moşie mai mare de 150 hectare.

Totuşi s’au găsit în primăvara acelui an, moşii de 1.000, 2.000 – ba şi mai mult – de hectare.

De unde provenea această diferenţă? Din următoarele cauze:

  1. Unii mari proprietari înşelaseră plugărimea în 1921, oprindu-şi o cotă mult mai mare decât cea legală;
  2. Casa Rurală, instituţie în care erau oploşiţi brătieniştii şi maniştii, închidea ochii când o moşie se vindea. Ea nu o cumpăra pentru plugari – cum era obligată prin legea ei de organizare – ci lăsa să o cumpere un alt moşier.
  3. dar mai mult decât aceste două cauze, a contribuit la refacerea – în bună măsură – a moşiilor ciocoieşti, legea lui Ion Mihalache din 1929, care dădea frâu liber să cumpere, dela plugarul sărac şi plin de datorii, orice moşier sau chiabur , pământul cu care plugarul fusese împroprietărit.

Şi astfel au început să se refacă moşiile.

Iar dacă Guvernul Dr. Petru Groza, nu lua repede măsuri, procesul acesta al pierderii pământului de plugari, ar fi mers mai departe.

Prin noua lege însă, nu vor putea cumpăra pământ, decât numai plugarii adevăraţi, muncitori personal de pământ şi care au – ei şi familiile lor – până la 15 hectare.

Toţi acei exploatatori ai muncii pământului – din sate şi oraşe – care trăiau comod din exploatarea muncii plugarilor au fost înlăturaţi .Organele de Stat, instituite prin această lege, veghează, în întreaga ţară la respectarea ei. Dar, în afară de autorizarea de dobândire, legea mai prevede şi dreptul de preempţiune al Statului, pentru terenurile de peste 5 hectare.

Numai după ce este întrebat Statul, dacă doreşte să cumpere acel pământ, pentru a-l întrebuinţa înţelept şi a satisface anumite nevoi şi numai dacă Statul refuză, vânzătorul unui teren mai mare de 5 hectare, îl poate vinde, dar nici el oricui, ci tot numai la plugari, muncitori de pământ.

Tot prin această lege s’a fixat suprafaţa de 2 hectare, limită sub care pământul rural nu poate fi împărţit.

A fi continuat mai departe cu fărâmiţirea, fără nici o margine a terenurilor agricole, cu totul nerentabile şi în care plugarul şi familia lui, oricât ar fi muncit, ar fi fost osândit să rămână totdeauna tot sărac lipit pământului. Ar fi însemnat ca peste 2-3 generaţii, făşiile de pământ să ajungă atât de înguste , încât, atunci când ar fi arat omul, boul din dreapta să calce pe un ogor străin şi boul din stânga, pe alt ogor străin!

O altă măsură înţeleaptă şi democrată a legii este anularea vânzărilor făcute, în regiunile bântuite de secetă, din luna August 1946 şi până la depunerea legii.

Mii de plugari chinuiţi de foame, privind cu durere la copiii care se stingeau din lipsă de hrană şi-au vândut, în acele luni de pacoste, cu lacrămi în ochi, pământul lor de muncă, pentru un coş de porumb, pentru o baniţă de grâu.

Acum aceşti plugari şi-au recăpătat pământurile cotropite de exploatatori şi de chiaburii satelor!

Iată, prieteni plugari, o lege atât de bună şi folositoare pentru plugărime.

Când Guvernele maniste şi brătieniste din trecut, urmăreau, prin legile lor, sărăcirea plugărimii şi aducerea ei în stare de iobăgie, pentru a o putea exploata şi domina mai uşor. Guvernul dr. Petru Groza şi Parlamentul ţării creiază prin această lege, dreptul plugarului şi numai al plugarului, asupra pământului şi roadelor lui, pentru ridicarea economică, culturală, şi sanitară a satelor noastre!

Almanahul plugarului, 1948. Editura „Frontul plugarilor”

Deci aşa zisa reformă agrară din 1945 a fost un pretext pentru a dezbina lumea satelor transferând şi în mediul rural lupta de clasă. După lichidarea moşiilor, a început vânătoarea celor care deţineau între 10 şi 15 ha, numiţi chiaburi, după lichidarea acestora a început vânătoarea mijlocaşilor, care deţineau între 5 şi 10 ha. Aşa că în 1962 colectivizarea agriculturii s-a încheiat. S-au refăcut latifundiile numite acum Întreprinderi Agricole de Stat (IAS), Cooperative Agricole de Producţie (CAP), Complexe Unice Agroindustriale de Stat şi Cooperatiste (CUASC) şi parcele adică loturi în folosinţă reduse doar la 0,1 ha în anii ’80 condiţionate şi acestea de munca prestată gratuit. Până şi ogrăzile ţăranilor erau considerate proprietatea CAP şi loturi în folosinţă.

duminică

Sindicatul „Cultivatorii Directi din Romania”

Sindicatul „Cultivatorii Directi din Romania” a luat fiinta in data de 15 ianuarie 2006 in comuna Priponesti, judetul Galati. Membrii sindicatului sunt agricultori, persoane care presteaza servicii catre agricultori, persoane care transporta, depoziteaza, prelucreaza si comercializeaza produsele agricole. Obiectivele prioritare ale sindicatului nostru sunt:

1. Recunoaşterea dreptului agricultorilor români de a se organiza în sindicate proprii şi de a se asocia fără acordul prealabil al Ministerului Agriculturii.

2. Punerea la dispoziţia agricultorilor români, a ţăranilor, a asistenţei juridice şi contabile necesare absorbirii finanţării Uniunii Europene pentru agricultură.

3. Propuneri de legi similare celor existente în Europa Occidentală, favorabile agricultorilor români, cultivatori direcţi, în următoarele direcţii:

- recunoaşterea fiscală a gospodăriilor ţărăneşti, ca unităţi economice, şi dreptul la bilanţ contabil pentru a favoriza accesul la credit bancar subvenţionat şi la fondurile financiare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană.

- o reformă a asistenţei sociale care să prevadă pentru agricultorii cultivatori direcţi români garantarea venitului minim pe economie, dreptul la pensie, la asistenţă medicală şi la medicamente compensate.

- realizarea unei tipografii proprii a ţăranilor care să popularizeze informaţiile privind o corectă actualizare a Politicii Agricole Comunitare (PAC) privind România şi care să faciliteze accesul la fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană pe baza regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene.

- înfiinţarea unei Cooperative de Credit Agricol, cu sprijinul direct al Uniunii Europene, care să acorde împrumuturi agricultorilor cultivatori direcţi din România, prin intermediul Sindicatului nostru.

4. Atragerea de fonduri de la Uniunea Europeană pentru a sprijini realizarea de structuri care să faciliteze ajungerea produselor agricole de la producător, direct la consumator: spaţii de depozitare, fabrici de prelucrare şi spaţii comerciale proprii ale producătorilor, adică să se asigure preţuri stimulative pentru producători şi accesibile consumatorilor prin eliminarea intermediarilor.

Deoarece noua, agricultorilor romani, ne lipseste experienta sindicala, Sindicatul „Cultivatorii Directi din Romania” a cerut si a obtinut sprijinul Sindicatului „Confederazione Italiana Agricoltori” cu care a semnat un protocol de colaborare pe 14 decembrie 2006 la Padova.

De asemenea din ianuarie 2007 Sindicatul „Cultivatorii Directi din Romania” a devenit membru al „Comite des Organisations Professionnelles Agricoles de l’UE” (COPA) cu care la intalnirea de la Berlin din 19-20 ianuarie 2007 au inceput tratativele privind semnarea unui protocol de colaborare, care speram ca vor fi finalizate in februarie a.c. iar protocolul va fi semnat in martie 2007 la Bruxelles.

Persoanele care doresc informatii suplimentare despre Sindicatul „Cultivatorii Directi din Romania”, ne pot contacta la urmatoarea adresa:

mail:

manolebsilviu@yahoo.com

cult_dir@yahoogroups.com

site:

groups.yahoo.com/group/cult_dir

cultivatoriidirectidinromania.blogspot.com

miercuri

Prin sentinţa TRIBUNALULUI GALAŢI ...

Prin sentinţa TRIBUNALULUI GALAŢI SECŢIA CIVILA DECIZIA CIVILA NR 28 CC CAMERA DE CONSILIU

DIN 30.05.2006 PREŞEDINTE: MIHAELA SURDU, JUDECĂTOR: EMILIA PANTURU, JUDECĂTOR: MAGDALENA MUSCĂ,

GREFIER: VALERICA BALŢĂTESCU la ordine fiind soluţionarea recursului civil de petent SINDICATUL AGRICULTORILOR ''CULTIVATORII DIRECŢI DIN ROMANIA'', din com. Priponeşti, sat Priponeşti de Jos nr. 3, jud. Galaţi, împotriva încheierii de şedinţă din 12.04.2006 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în dosar fond nr. RJ/1502/2006.

Admite recursul declarat de către SINDICATUL AGRICULTORILOR "CULTIVATORII DIRECŢI DIN ROMANIA" din com. Priponeşti, sat Priponeşti de Jos nr. 3, jud. Galaţi, împotriva încheierii de sentinţă din 12.04.2006, pe care o casează şi în rejudecare:

A respins cererea formulată de Sindicatul Agricultorilor ''Cultivatorii Direcţi din România”.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 30.05.2006.

Deoarece sentinţa din 30.05.2006 este „irevocabilă”, adică definitivă, în aceste condiţii singura cale de atac prevăzută de Codul de procedură civilă din România pentru situaţia noastră este la Capitolul II. Revizuirea hotărârilor:

art.322, pct.9 „daca Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate” şi

art.324 pct.5, alin.3 „Pentru motivul prevăzut la art.322 pct. 9,termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Dar sindicatul ''Cultivatorii Direcţi din România'' este un sindicat sărac tocmai pentru că este sindicatul micilor proprietari de teren agricol şi al micilor crescători de animale iar recursul la CEDO, Strasburg depăşea posibilităţile financiare ale noastre. În plus, aşa cum am pus în evidentă prin cererea către Curtea Constituţională din februarie 2006 şi înregistrată cu nr. cc 526/2006 Legea 54/2003 este neconstituţională. Noi, ca un simplu sindicat al agricultorilor cultivatori direcţi, fără mari mijloace financiare şi fără nici un sprijin politic în România ne-am trezit într-o situaţie foarte dificilă.

În aceste condiţii, Preşedintele Sindicatului MANOLE BENIEAMIN în octombrie 2006 a plecat la Roma, Italia pentru a cere ajutor.

De la Roma a mers la Padova unde a primit sprijin nesperat de la Organizaţii şi Persoane cu cele mai diverse orientări politice şi religioase, deosebite prin profesiune, stare socială, funcţii publice şi în Organizaţii dar animate de aceeaşi dorinţă de a face să triumfe adevărul şi dreptatea socială în România.

Tuturor acestor persoane şi organizaţii, Sindicatul ''Cultivatorii Direcţi din România'' le dedică numărul din decembrie 2006 a revistei „Ţăranul Român” în semn de mulţumire, respect si recunoştinţă.

REDACŢIA.

În primul rând vrem să mulţumim domnului BORŞ VASILE, născut în Tecuci la data de 8 octombrie 1978 şi care în momentul de faţă locuieşte şi lucrează în Padova, Italia, a găsit Preşedintelui sindicatului nostru „Cultivatorii Direcţi din România”, MANOLE BENIEAMIN gazdă în Padova şi i-a oferit bani pentru a face faţă primelor cheltuieli inerente.

Preambul

Deoarece legislaţia românească nu permite agricultorilor români să se organizeze în propriile sindicate, Manole Benieamin, Preşedintele Sindicatului „Cultivatorii Direcţi din România” a căutat şi obţinut sprijin de la mai multe organizaţii din Italia.

Acest număr de revistă este dedicat tuturor persoanelor şi organizaţiilor care au ajutat la îndeplinirea visului Ţăranului Român. Recunoştinţele şi mulţumirile noastre.


Padova este o provincie în nordul Italiei.

Oraşul cu acelaşi nume este situat pe râul Bacchiglione, la marginea câmpiei Po, la 30 km vest de Veneţia. Padova este capitala provinciei cu acelaşi nume.

Cea mai vestită atracţie turistică a oraşului este Bazilica Sfântului Anton. Padova se poate mândri de asemenea cu cea mai veche grădina botanică din Europa, înfiinţată în anul 1545. Acest obiectiv a fost inclus de UNESCO pe lista patrimoniului universal.


Vrem să mulţumim Bisericii Catolice din Padova care prin organizaţiile sale a oferit Preşedintelui sindicatului nostru MANOLE BENIEAMIN hrană şi asistenţă juridică.

„Opera Pane dei poveri” are ca scop să asigure persoanelor fără surse de existenţă, o masă caldă pe zi, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi cazare în limitele posibilităţilor. Toate aceste servicii oferite celor lipsiţi de mijloace sunt asigurate din donaţii ale cetăţenilor italieni şi prin munca de voluntariat. Mulţumirile noastre pentru toţi aceşti oameni de excepţie din via ORTO BOTANICO 7, via N. TOMASEO 12, via VESCOVALDO 23.

Tuturor persoanelor implicate în această acţiune: preoţi, călugări şi călugăriţe, funcţionari şi voluntari, le mulţumim pentru sprijinul acordat Preşedintelui Sindicatului nostru „Cultivatorii Direcţi din România”

Organizaţia „Avvocato di Strada” din Padova, via Citolo da Perugia, 35 prin reprezentantul dânşilor NICOLA SANSONNA, a oferit Preşedintelui sindicatului nostru „Cultivatorii Direcţi din România” asistenţă juridică pentru recursul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg.

Proiectul „Avvocato di strada”, realizat pentru prima dată în cadrul „Associazione Amici di Piazza Grande”, s-a născut în Bologna la sfârşitul anului 2000. Chiar de la început proiectul a fost sprijinit de asociatia din Bologna „Nuovamente-persone e progetti per la citta” care a analizat posibilităţile de realizare, a îngrijit campania publicitară şi a favorizat realizarea proiectului, participând în mod efectiv prin avocaţii înscrişi în asociaţie.

Proiectul are ca obiectiv fundamental tutelarea drepturilor persoanelor fără locuinţă stabilă.

Experienţa născuta din necesitatea simţită din toate părţile, de a putea garanta un suport juridic calificat cetăţenilor lipsiţi cu adevărat de drepturile lor fundamentale.

Tutela legală este asigurată de un birou, aşa numitul „sportello” organizat ca un adevărat birou juridic, pentru primirea, consilierea şi deschiderea procedurilor legale.

Între perspectivele proiectului este şi acela de a deschide birouri „AVVOCATO DI STRADA”, în principalele oraşe italiene unde locuiesc persoane fără domiciliu stabil.

Astăzi „AVVOCATO DI STRADA” sunt prezenţi în Bologna, Bolzano, Ferrara, Verona, Padova, Bari, Foggia, Pescara, Rovigo, Taranto, Trieste, Lecce şi Venezia.

În activitatea acestor ghişee participă prin rotaţie avocaţi care pun la dispoziţie în mod gratuit consultanţă şi asistenţă legală cetăţenilor fără locuinţă, în afara voluntarilor care se ocupă de secretariat şi de conducere biroului.

Alţi avocaţi chiar neparticipând în mod direct la activitatea acestui „ghişeu” îşi oferă serviciile patronând în mod gratuit unul sau două cazuri pe an privind persoanele fără locuinţă stabilă.

Birourile legale ale organizaţiei „AVVOCATO DI STRADA” sunt legate la o structură de Coordonare Naţională, gândită pentru a încerca să se favorizeze o creştere comună a experienţei.

Unul din obiectivele proiectului „AVVOCATO DI STRADA” este să înfiinţeze în fiecare oraş unde există cetăţeni fără locuinţă stabilă, un birou legal care să aibă grijă în mod gratuit de tutelarea şi apărarea drepturilor lor.


Prin Organizaţia „AVVOCATO DI STRADA” s-a format un grup de avocaţi pentru a pregăti recursul la CEDO, Strasburg format din următoarele persoane:

- Nicola Sansonna – secretar şi coordonator al „Avvocato di Strada” din Padova;

- Avv. Marco Cineto – recomandat de „Confederazione Italiana Agricoltori” –Padova, al cărui Studio Legale se află în via Rinaldi, nr. 25, Padova;

- Avv. Alessandra Stivali – jurist al CGIL – Confederazione Generale Italiana Lavoratori, prin domnul Delfino Bergamin, Secretar General al FLAI-CGIL, Ufficio Migranti, via Longhin, nr. 117, Padova;

- Studio Legale Avv. Zeno Baldo, via Anghinoni, nr. 3, Padova, membru al „Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano”;

- Dott.ssa Elisa Chiareto – profesor asistent la „Institutul Naţional de Cercetare Educativă” Emiglia Romagna, Bologna, Italia, şi la Universitatea din Padova – Secţia Drepturi Umane, Integrare;

- Avv. Giulia Perin – Studio Legale Spolverato, via G. Anghinoni, nr. 4, Padova – laureată în jurisprudenţă la Universitatea din Padova cu notă maximă. Frecventează cursul de „Dottorato di Ricerca in diritto constituzionale all’Universita di Trento”. Este expertă în munca străinilor în Italia şi muncă în străinătate. Ca membru fondator şi coordonator a biroului „Avvocato di Strada”, Doamna Avv. Giulia Perin acţionează ca profesor – îndrumător al tuturor avocaţilor acestui ghişeu. A acceptat cu plăcere să reprezinte sindicatul nostru la Curtea Europeană de la Strasburg, fapt pentru care îi mulţumim;

Confederazione Italiana Agricoltori

Domnul Preşedinte Daniele Toniolo


Domnul Daniele Toniolo, Preşedintele „Confederazione Italiana Agricoltori” – Provincia di Padova, dând dovadă de o excepţională capacitate de înţelegere a situaţiei dramatice cu care se confruntă agricultura din România şi agricultorii români, datorată experienţei sindicale de peste 30 de ani şi a cunoaşterii problemelor agriculturii la nivel internaţional a Domniei sale, şi-a oferit imediat sprijinul către Sindicatul „Cultivatorii Direcţi din România”, atât al său personal cât şi al Organizaţiei Domniei sale.

S-a oferit să prezinte şi să sprijine personal cauza noastră la Roma pe lângă Preşedintele CIA – Naţională domnul Politi, la Bruxelles în faţa conducerii „Comité des Organisations Professionnelles Agricole de l’UE” şi „Confederation Generales des Cooperatives Agricole de l’UE” (COPA, COGECA) la întâlnirea din 20-21 noiembrie 2006 şi în faţa Parlamentului European de la Strasburg prin mobilizarea europarlamentarilor italieni. Având în vedere situaţia financiară precară a Preşedintelui Sindicatului nostru, s-a oferit să acopere cheltuielile de cazare pe timpul petrecut de Preşedintele Sindicatului nostru la Padova, cheltuielile de drum Italia – România şi România – Germania pentru întâlnirea organizată de COPA-COGECA la Berlin pe 19 ianuarie 2007, întâlnire la care a fost invitat şi Manole Benieamin, în calitate de Preşedinte al unui Sindicat membru COPA. De asemenea, cunoscând dificultăţile materiale la care trebuie să facă faţă sindicatul nostru a donat 700 euro pentru achiziţionarea unui nou computer.

Ca urmare a competenţei sale în probleme internaţionale, domnul Preşedinte Daniele Toniolo a reuşit să obţină recunoaşterea Sindicatului „Cultivatorii Direcţi din România” ca membru COPA, organizaţie cu care sindicatul nostru va încheia un protocol de colaborare după întâlnirea din februarie a membrilor COPA, prevăzută a avea loc la Bruxelles. Iar conţinutul protocolului de colaborare între „Confederazione Italiana Agricoltori” Provincia di Padova şi Sindicatul „Cultivatorii Direcţi din România” demonstrează clarviziunea Preşedintelui Daniele Toniolo şi hotărârea sa de a se implica pe termen lung în rezolvarea problemelor agriculturii şi agricultorilor din România, valorificând experienţa acumulată de „Confederazione Italiana Agricoltori” în cei aproape 60 de ani de existenţă ca organizaţie reprezentativă a cultivatorilor direcţi.

În plus, înţelegând lipsa de experienţă sindicală cu care ne confruntăm, pentru perioada petrecută la Padova de Preşedintele Manole Benieamin, domnul Preşedinte Daniele Toniolo a pus la dispoziţia noastră experienţa şi pregătirea profesională a întregului personal al „Confederazione Italiana Agricoltori” – Padova din via Longhin, nr. 35, condus de domnul Beria Luciano.


Domnul Luciano Beria


Domnul Beria Luciano nu este doar specialist în probleme agricole şi sindicale. În primul rând este un mare Om. Om scris cu literă mare. A înţeles toate necazurile noastre ale agricultorilor direcţi din România şi problemele noastre au devenit şi ale Domniei sale. Dând dovadă de răbdare fantastică, a ajutat pe Preşedintele nostru să înţeleagă modul de organizare şi de funcţionare a Sindicatelor agricultorilor din Italia şi să găsească împreună modalităţi viabile de a adapta experienţa sindicală a „Comfederazione Italiana Agricoltori” la realităţile economice şi politice din România şi să le pună în practică printr-o serie de proiecte comune realizate cu finanţare din partea Uniunii Europene.

Ianuarie 2003

Ianuarie 2003

Dată de referinţă pentru istoria ţărănimii române; pentru că în această lună din acest an, patru milioane de români şi-au pierdut dreptul la existenţă:

- Legea 54 din 2003 a Sindicatelor:

„Art. 2. – (1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizaţie sindicală.”;

- ORDONANŢA nr.37 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii:

Art. 7 (2), litera d):” avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea."; (Observaţie: adică limitarea dreptului de asociere. N.R.).

- Contul contabil 108: „Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor şi retragerilor în natură şi/sau numerar ale întreprinzătorului individual. În Planul de Conturi General, aprobat prin OMF 94/2001, contul 108 nu mai figurează.” Astfel s-a luat posibilitatea întreprinzătorilor individuali (aici intră şi agricultorii) de a-şi putea ţine o contabilitate proprie, adaptată la activitatea desfăşurată de aceştia, dar care poate fi uşor încadrată în noul sistem armonizat cu practica europeană.

Deoarece partidele politice din România în marea lor dragoste faţă de ţară şi de popor ne-au luat nouă, ţăranilor români, toate drepturile câştigate prin Revoluţia din Decembrie 1989, am cerut sprijinul opiniei publice internaţionale, reprezentate prin: Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Parlamentul European; sindicate ale agricultorilor („Confederazione Italiana Agricoltori”, „Comitetul Organizaţiilor Profesionale Agricole ale Uniunii Europene (COPA), Confederaţia Generală a Cooperativelor Agricole ale uniunii Europene” (COGECA)); organizaţia „Youth for Human Rights”; alte organisme ale Drepturilor Omului europene şi internaţionale.