luni

Clarificări privind calculul Unităţii de Dimensiune Economica (UDE)


COEFICIENŢI DE MARJĂ BRUTĂ STANDARD MBS 2008
Punctul de vedere privind încadrarea unor culturi vegetale şi categorii de animale. Categoriile de clasificare sunt conform cu Regulamentul (CE) 868/ 2008, regulament ce stă la baza activităţii RICA.
1. D08 – alte cereale: mei, triticale, hrişca, sorgul
2. D09 g – alte plante leguminoase uscate: bobul
3. D18b2_3 alte plante de nutreţ: păşuni temporare cu trifoi, borceag, lucernă
4. D19 seminţe şi seminceri: seminţe de iarbă (graminee si leguminoase furajere), seminţe pt. horticultură, seminţe şi răsaduri pe teren arabil (exclusiv cerealele), boabe de leguminoase uscate, cartofi, plante oleaginoase
5. D20 alte plante - alte plante care nu au fost incluse în nicio categorie
6. D 30 alte plante oleaginoase: ricin, şofrănaş, susan, arahide, muştar, mac
7. D33 alte plante textile
8. D34 plante medicinale şi aromatice, condimente, plante aromatice şi mirodenii, incluzand ceaiul, cafeaua şi cicoarea pt. cafea
9. D35 alte plante industriale
10. G01c livezi de coacăz, smochin, zmeur: coacăz, smochin, zmeur, afin, mur, agriş
11. G06 alte culturi permanente răchita, papura, bambus, salcie, brazi de crăciun
12. J09a – Oi, mioare montate - oi de un an sau mai mult destinate reproducerii
13. J09b – oi, alte oi – ovine de toate vârstele, cu excepţia oilor
14. J10a capre – capre montate – femele de reproducere
15. J10b capre - alte capre – caprine, altele decât femele de reproducere
16. J16 d – alţi pui, pui de o zi, pui de bibilică, gâşte, raţe, etc.
În ce priveşte încadrarea trandafirilor pentru dulceaţă nu este de competenţa noastră să răspundem, RICA nu a colectat date în acest sens,  cătina se încadrează la sub-rubrica culturilor permanente fructe mici şi bace la fel ca şi coacăzele albe şi roşii, zmeură, smochine etc., gutuiul este considerat fruct sămânţos şi poate fi încadrat la poziţia Livezi pomi climă temperată. Calculul pentru ciuperci s-a făcut la 100 mp. Pentru mai multe informaţii consultaţi Decizia Comisiei din 24 noiembrie 1999 privind definiţiile caracteristicilor, lista produselor agricole, excepţiile de la definiţii, precum şi regiunile şi districtele care au legătură cu anchetele privind structura exploataţiilor agricole (notificată cu numărul C (1999) 3875) (2000/115/CE).
Completare privind calculul UDE pentru exploataţia cu o cultură de trandafiri cu următoarele menţiuni:
a. Conform anchetei RICA realizată pe baza Regulamentului CE 868/2008 trandafirii, indiferent de specie, sunt încadraţi la rubrica 140 – flori şi plante ornamentale, dacă sunt comercializaţi ca floare întreagă (plantă), valoarea coeficientului de calcul a UDE pentru trandafiri este 14,828 şi corespunde rubricii D 16 Flori – în câmp;
b. Conform Regulamentului CE 1200/2009, trandafirul pentru dulceaţă se încadrează la plante aromatice, medicinale, culinare, secţiune unde sunt incluse plantele utilizate în scopuri farmaceutice, producerea de parfum sau consumul uman. În acest caz valoarea coeficientului pentru calcul UDE corespunde rubricii D34 Plante medicinale şi aromatice şi are valoarea 0,502.
În funcţie de specificul activităţii exploataţiei agricole, respectiv trandafiri comercializaţi ca plantă întreagă (trandafirii ornamentali) sau trandafiri pentru dulceaţă (din care părţi din acesta este folosit în scopuri farmaceutice,
producerea de parfum sau consumul uman), se va consemna coeficientul de calcul pentru poziţia în care se încadrează exploataţia, conform celor menţionate la lit. a) sau b).
Institutul Naţional de Asistenţă pentru Cetăţeni întocmeşte planuri de afaceri pentru accesarea Măsurii 141 – transformarea fermelor de semi-subzistenţă,
Măsurii 112 – instalarea tinerilor fermieri,
Măsurii 121 – modernizarea exploataţiilor agricole.
AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT 


Citeste si

Noi coeficienti de calcul al UDE

2 comentarii:

Anonim spunea...

I-mi spuneti si mie va rog cat valoreaza 1 UDE?

Silviu Manole spunea...

Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea
economică a unei exploataŃii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataŃiei
(Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităŃi de dimensiune economică este de 1.200
Euro.