vineri

Biserica părăsită din cimitirul satului Baba-Ana


I se mai spune şi Biserica veche...
În  cimitirul satului Baba-Ana  se află Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”. Aici nu se mai ţin slujbe de vreo optzeci de ani, pentru că a fost construită o nouă biserică a satului, şi, astfel oamenii au uitat de cea veche, cum se întâmplă de altfel mereu cu toate cele de pe pământul acesta. Am mers la slujba de duminică în ziua de 05.07.2009, în biserica cea nouă, bineînţeles, pentru că cealaltă este destul de şubredă, şi după cum am mai spus nu mai este folosită de către creştini. După ce preotul a terminat predica, şi apoi s-a mai vorbit despre problemele legate de administrarea lăcaşului de cult, am putut vedea un document dintr-un registru al bisericii unde unul dintre preoţii comunei: Ioan Păcuraru a notat câte ceva despre lăcaşul de cult, şi unde bineînţeles, sublinia importanţa, rolul şi implicarea statului în conservarea tuturor monumentelor istorice.  
Şi totuşi,o femeie e ctitorul acestei biserici
Am aflat că, deşi nu există pisanie în care să se arate anul zidirii, pe cărţile vechi de slujbă, se găseşte următoarea însemnare: ”Această Sfântă şi Dumnezeiască carte, s-a cumpărat de către Medelnicereasa Sultana Falciana la leat 1815, noiembrie 1 şi s-a hărăzit la sfânta Biserică ce o au făcut cu cheltuiala sa din temelie”. Tot din această înscriere reiese că această femeie avea o moşie în satul Istău, Mizilul de astăzi, aşa se explică faptul că au fost bani pentru construirea bisericii. Se aminteşte numele primului preot slujitor: Popa Stan. Se mai menţionează faptul că această construcţie din ceramică a Bisericii a fost trainică şi a rezistat bine timpurilor. A fost acoperită cu şindrilă şi pardosită cu piatră. Este în formă de corabie cu lungimea de 15 m şi lăţimea de 6m, iar înălţimea de 4 m. Are o turlă de lemn învelită cu tablă aşezată în partea din faţă a bisericii care a slujit de clopotniţă. ”Catapeteasma este din zid, a avut numeroase reparaţii în 1894, când i s-au adăugit un antreu de lemn cu geamuri,care cu timpul s-a părăginit.”
Biserica cea nouă, a atras tot mai mulă lume,
Tot fostul preot Păcuraru, mai scrie mai scrie că “pictura interioară este din anul 1909, dar pereţii sînt coşcoviţi, pictura în tempera este afumată şi nu se mai cunoaşte nimic din ea”. In anul 1947 s-a reparat acoperişul când şindrila a fost înlocuită cu tablă, de asemenea s-a reparat uşa de la intrare, încuietoarele şi geamurile. Din 1815 se mai păstrează câteva icoane şi cărţi de ritual. Multe din icoanele vechi au fost repictate. Sunt caracteristice uşa de la intrare, din blăni de stejar cu balamale forjate, scara de lemn în spirală care duce la clopotniţă. Iată ce se spune despre cum a fost uitată: ”A fost biserică de enoriaşi din anul 1815 până în anul 1929, când a fost părăsită şi lăsată în păragină”. Dintre slujitorii acestei biserici amintim pe preotul Stan, preotul Ion  Dobre, cu Grigore Popescu şi preotul Dumitru. După ce am aflat aceste lucruri am mers să fac nişte poze, mi-aş fi dorit ca picturile să se păstreze pentru cât mai mult timp, dar din păcate acest lucru nu este cu putinţă, timpul, nu iartă, iar oamenii din păcate, încă nu au învăţat să trăiască pentru eternitate sau să îşi îndrume paşii cât mai aproape de Adevăr, să simtă viaţa din jurul lor, şi pe ei, să îşi acorde mai mult timp pentru ceea ce merită cu adevărat. Toate trec: clădiri, biserici, monumente, averi, doctrine politice, chiar şi viaţa, important este cu ce rămânem noi...
Carmen Mădălina Zafiu, studentă - USAMV BUCUREŞTI

Niciun comentariu: