miercuri

CASELE DE CULTURĂ. Ce au fost şi ce au ajuns?!!


Este deja cunoscut faptul că în multe comune şi sate, aşa-zisele cămine culturale au devenit peste noapte discoteci în care tinerii îşi evidenţiază cum ştiu ei mai bine, talentele. Din lipsa banilor, căminele culturale nu au mai putut funcţiona, aşa că, încet, încet au căpătat alte întrebuinţări,”mult mai practice, şi în folosul tinerilor”. În fiecare week-end discotecile sunt arhipline, maşinile nu mai au loc de parcare, şi astfel, ocupă o bună parte din carosabil. De obicei, la sate, căminele culturale sunt construite chiar în centrul aşezării, astfel se explică aglomeraţia creată. Acum rămâne întrebarea, nu cumva ăsta e noul mod de a “cool-turaliza tineretul”de pretutindeni? Păi da, aşa este, ce rost mai are să citeşti, să te preocupe lucrurile ce ţin până la urmă de personalitatea ta, ca individ, când singura ta preocupare pare să fie cât mai mulţi decibeli şi cât mai mult „zgomot” pe care vrei să îl produci în jurul propriei persoane, fără să te întrebi dacă lucrul ăsta are până la urmă o finalitate pozitivă… Nu mi se pare corect şi echitabil pentru generaţiile viitoare această distrugere permanentă a tot ceea ce cu ajutorul nostru, al oamenilor, putea căpăta substanţă. Nu este just să distrugi ceva fără a mai putea pune altceva la loc, măcar la aceeaşi valoare. Poate că viaţa are principiile ei, dar sunt convinsă că la un moment dat, tot ceea ce reprezintă Valoare, va vorbi de la sine, sau cum se spune, va ieşi la lumină, din păcate, atunci va fi mult prea mult întuneric în jur....
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAP. 1 Dispoziţii generale
ART. 1 Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al înfiinţării, organizării şi desfăşurării activităţii aşezămintelor culturale.
 ART. 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie.
AŞA SĂ FIE OARE ?
Carmen Mădălina Zafiu, studentă - USAMV BUCUREŞTI
http://www.scribd.com/doc/77325788/Taranul-Roman-Nr-30-Ianuarie-2012

Niciun comentariu: