duminică

Calendarul PNDR 2012


luna martie 
- Măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole";
- Axa LEADER.
luna aprilie
- Măsura 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole";
- Măsura 122 "Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii";
- Măsura 313 "Încurajarea activităţilor turistice".
luna mai
- Măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole".
luna iunie
- Măsura 112 "Instalarea tinerilor fermieri";
- Măsura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă".
luna iulie
- Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere";
- Schema de Ajutor de Stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole".
luna august
- Măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole";
- Măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi".
luna octombrie
- Măsura 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole".
luna noiembrie
- Măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole".


Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Institutul Naţional de Asistenţă pentru Cetăţeni întocmeşte planuri de afaceri pentru accesarea 
Măsurii 141 – transformarea fermelor de semi-subzistenţă,
Măsurii 112 – instalarea tinerilor fermieri,
Măsurii 121 – modernizarea exploataţiilor agricole.

Niciun comentariu: