joi

Recomandăm Consiliere filosofică pentru actori politici


Consilierea filosofică presupune o nouă modalitate de abordare a problemelor cotidiene prin intermediul filosofiei, dat fiind faptul că natura umană nu se poate raporta doar la domeniul psihologiei sau psihiatriei, ci şi la cea de natură filosofică. Această practică presupune „renaşterea” concepţiei filosofice, care presupune salvarea sufletului individului şi redarea sensului existenţei umane. Spre deosebire de psihologie, în consilierea filosofică nu se admite diagnosticul, fapt pentru care axa principală o constituie dialogul, ca măsură a conştientizării experienţelor cotidiene, descoperind aşadar deficienţele şi latura emoţională a ierarhiei personale.
Sfera politică actuală se confruntă cu probleme care mai de care mai diverse şi complicate. Cu toate că se încearcă rezolvarea acestora pe termen scut şi mediu cea mai bună propunere pentru actorii politici este consilierea filosofică, dat fiind faptul că, pe lângă politică, filosofia ar conduce la un altfel de identificare a problemelor de natură interpersonală. Aceste fiind spuse, este necesar să precizăm faptul că nu este necesară o cunoaştere aprofundată a acestui domeniu, ci doar a câtorva criterii identificative. Din acest punct de vedere se propune o constatare a conflictelor atât de natură personală cât şi de natură decizională, dat fiind faptul că, de cele mai multe ori acestea presupun un oarecare dezacord interior care, pe viitor ar putea avea repercusiuni asupra societăţii. Acestea fiind spuse, vis a vis de deciziile actorilor politici este necesar să avem în vedere motivaţia acestora, exceptând problematica mâinilor murdare din această ecuaţie. Aşadar, cum putem introduce consilierea filosofică în sfera politicii şi mai ales cum putem face uz de aceasta? Răspunsurile vin de la sine, dat fiind faptul că, pentru început este necesară conştientizarea problemelor şi conflictului interior care apare odată cu luarea anumitor decizii. Acestea fiind spuse, este indispensabil să subliniem faptul că, o abordare corectă a problemelor de natură politică nu presupune doar o mai bună imagine a unui partid politic ci şi o mai bună imagine de sine în cazul în care vorbim despre un anumit actor politic. Aşadar, elaborarea codurilor deontologice presupune clarificarea chestiunilor conflictuale în vederea înfruntării situaţiilor dificile. Situaţiile sociale şi economice cu care se confruntă actorul politic presupun o nouă metodologie de abordare, astfel încât să se delimiteze cu precizie problemele, detectând  posibilele contraziceri. Consilierea filosofică nu oferă răspunsuri concrete, dat fiind faptul că se urmăreşte în mod sistematic evoluţia individului şi conflictele sale interioare condiţionate de experienţele sale anterioare. Pentru aceasta, pe lângă consilierii propriu-zişi inclusiv cei de imagine, sunt necesari în sfera politică şi consilierii filosofici nu doar din perspectiva spirituală ci şi din cea decizională în vederea obţinerii bunăstării societăţii în tot ansamblul ei.
   Loredana Terec - Vlad
Campania de strângere de fonduri. „2% pentru INAC”
C.I.F. 23582986                                                           Cont Bancar RO02RZBR0000060010294094
INSTITUTUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ PENTRU CETĂŢENI  este o asociaţie fără scop lucrativ, şi are următoarele scopuri:
- tutelarea şi dezvoltarea agriculturii, reprezentarea agricultorilor, a întreprinderilor agricole şi a diferitelor forme de asociere şi a oricărei persoane care activează pentru progresul agriculturii;
- afirmarea dreptului la libera iniţiativă antreprenorială ca mijloc pentru recunoaşterea şi întărirea dreptului la muncă, la siguranţă socială, la sănătate şi la pensie;
- dezvoltarea şi valorificarea lumii satului în general, sub toate aspectele sale, productive, teritoriale, ambientale, sociale şi culturale;De ce e bine să faceţi asta?

- Nu vă costă nimic!
- Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public - deci al dvs.!
- Puteţi ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează în acel domeniu.
- Vă puteţi asigura că acei bani rămân în comunitatea dvs. direcţionându-i către o organizaţie locală.
- Puteţi ajuta oameni în nevoie direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează pentru ei!
Cererile pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă recomandat la Administraţia Fiscală din localitatea dumneavoastră.
telefon: 0724.38.98.37, mail: inaccdr@yahoo.com                                                                                                        http://cultivatoriidirectidinromania.blogspot.com Persoană de contact: Secretar Manole Silviu

Niciun comentariu: