joi

hotărâre

Dosar nr.264/PJ/2006

HOTĂRÂRE


Camera de Consiliu din 27.01.2006

La ordine fiind soluţionarea cererii formulată de Manole Benieamin, domiciliat în comuna Priponeşti, satul Priponeşti de Jos, nr.3, pentru înscrierea sindicatului „Cultivatorii direcţi din România”.
(…)
În fapt, se arată în motivarea cererii, sindicatul agricultorilor intitulat „Cultivatorii direcţi din România” a luat fiinţă în comuna Priponeşti în Adunarea Generală de constituire din 15.01.2006.
La dosar s-au depus: Procesul verbal încheiat la această adunare generală, precum şi statutul sindicatului.
Din acest statut rezultă că denumirea sindicatului este „Cultivatorii direcţi din România”, membri ai sindicatului pot fi agricultorii şi persoanele care prestează servicii către agricultori, persoanele care transportă, depozitează, prelucrează şi comercializează produsele agricole, iar scopul sindicatului este să sprijine membrii săi în exercitarea profesiunii.
Faţă de actele dosarului instanţa priveşte cererea ca inadmisibilă pentru următoarele motive:
Potrivit art.2 alin.1 teza 1 din Legea 54/2003 numai persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea.
Potrivit art.2 alin. 1 teza 2 din Legea 54/2003 agricultorii au dreptul să adere la o organizaţie sindicală ceea ce înseamnă că ea trebuie să fie deja constituită pentru a putea adera.
Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol aderarea trebuie să se facă la o organizaţie sindicală din aceeaşi ramură sau profesiune.
Cum în speţa de faţă cei care vor să constituie sindicatul „sunt agricultori” se apreciază că cererea lor este inadmisibilă motivat de faptul că art.2 alin.1 teza 2 din Legea 54/2003 menţionează că au dreptul numai să adere la o organizaţie sindicală ceea ce presupune că ea trebuie să existe deja, să fie deja constituită.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Respinge cererea formulată de Manole Benieamin, domiciliat în comuna Priponeşti, satul Priponeşti de Jos, nr.3, jud. Galaţi, pentru înregistrarea Sindicatului „Cultivatorii direcţi din România”, ca inadmisibilă.
Cu recurs în 5 zile de la comunicare
Pronunţată azi, 27.01.2006


Preşedinte,
Judecător Niagu Mihaela
Grefier,
Pîslaru Veta
ex.4
NM/BT
06.02.2006


ARTICOLUL 20
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
ARTICOLUL 40
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

Constituţia României


Noi ca ţărani ne-am fi aşteptat ca judecătorul să sesizeze neconstituţionalitatea Legii 54/2003. Cu atât mai mult cu cât Manole Benieamin în cuvântarea de deschidere a Adunării Generale de constituire a sindicatului a sesizat acest lucru, iar cuvântarea de deschidere a fost anexată la dosarul ajuns în instanţă. Noi ca ţărani nu ştim cum funcţionează instanţele de judecată. Presupunem că aplică doar legea existentă, în cazul de faţă Legea 54/2003. Dar se pare că noi nu ştim nimic, legile sunt doar praf în ochii proştilor iar judecătorii au dreptul să le interpreteze şi să le aplice după bunul plac. În hotărârea de respingere a înregistrării sindicatului agricultorilor „ca inacceptabilă” doamna judecător a menţionat că agricultorii au dreptul să adere la o organizaţie sindicală din aceeaşi ramură sau profesiune bazându-se pe alineatul 1 al articolului 2 a Legii 54/2003 deşi această menţiune nu există în articol.
„Art. 2. - (1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizaţie sindicală.”
Conform art. 15 alin.5 din Legea 54/2003 „Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare”.
Ce şi-a permis însă să facă doamna judecător Niagu Mihaela; deşi hotărârea a fost pronunţată „azi 27.01.2006”, înregistrarea hotărârii apare cu data de 06.02.2006 iar la Manole Benieamin a ajuns pe data de 09.02.2006. Nu cunoştea prevederile acestui articol de lege? Sau ştie că poate încălca legile fără a suferi vreo pedeapsă, spre deosebire de noi proştii?
Conform art. 16 alin.2 din Legea 54/2003 „Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare.” Cu ce drept legal doamna judecător Niagu Mihaela ne-a dat termen de recurs doar de 5 zile de la comunicare?

Preşedintele Sindicatului
Manole Benieamin

Niciun comentariu: