joi

Domnule redactor

Domnule redactor

Sunt Manole Silviu, secretarul sindicatului „Cultivatorii direcţi din România”.
Astăzi, 09.02.2006, am primit hotărârea de la Judecătoria Tecuci pentru Dosarul Civil nr. 264 din 23.01.2006, prin care am fost anunţaţi că a fost respinsă înregistrarea sindicatului ca inacceptabilă, conform art. 2 din Legea nr. 54/2003:
„Art. 2. - (1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizaţie sindicală.”
încălcându-se dreptul de asociere prevăzut în Constituţia României:
ARTICOLUL 20
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
ARTICOLUL 40
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
Vă rugăm să informaţi, prin ziarul dumneavoastră, opinia publică despre soarta rezervată nouă ţăranilor de guvernanţii noştri ca „cetăţeni de categoria a III-a”, care nu avem dreptul, „Doamne fereşte” să ne organizăm într-un sindicat necontrolat de Guvern. Asta ar mai lipsi, ca guvernanţii să dea socoteală şi în faţa ţăranilor când se ştie câte necazuri au cu ziariştii.
Cu stimă,
Manole Silviu
Secretar al sindicatului „Cultivatorii direcţi din România”

Niciun comentariu: