vineri

Spiritul antreprenorial în agricultură


Definiţia de întreprinzător agricultor este cuprinsă în articolul 2135 din Codul civil italian, astfel cum a fost modificat prin aşa-numita "lege-cadru", (Decretul legislativ nr. 18 mai 2001, nr. 228).
Pe baza acestor dispoziţii, întreprinzătorul agricultorul este cel care desfăşoară o activitate directă: cultivarea solului; silvicultură; creşterea animalelor;  desfăşurarea de activităţi conexe faţă de activităţile precedente.
Pentru cultivarea solului, pentru activităţile de silvicultură şi de creştere a animale sunt direcţionate către îngrijirea şi dezvoltarea unui ciclu biologic sau o etapă necesară în ciclul de sine, fie de origine vegetală sau animală, care utilizează sau pot utiliza fondul, lemnul sau de apa dulce, salmastră sau marină.
Sunt considerate "activităţi conexe" la activităţile anterioare, efectuate de acelaşi agricultor, care vizează manipularea, depozitarea, prelucrarea, comercializarea şi valorificarea care au ca obiect produsele obţinute în din cultivarea terenului sau al fondului forestier sau efectivul de animale, şi includ, în plus, activităţile legate de furnizarea de bunuri sau servicii în primul rând prin utilizarea de echipamente sau resurse ale companiei în mod normal utilizate pentru activitatea agricolă în cauză, inclusiv activităţi de promovare a zonei şi a activităţilor din mediul rural şi patrimoniul forestier, precum şi activităţile de agroturism.
Caracterul principal al agriculturii în legătură cu Întreprinzătorul Agricol Profesionist
Activităţile de prelucrare şi similare pot fi, chiar şi produsele achiziţionate de la terţi, cu condiţia ca acestea să fie integrate în produsele proprii. În acest sens, se evidenţiază că, în scopul de a determina prevalenţa, este necesar să se compare în termeni cantitativi bunurile obţinute din principalele mărfuri agricole şi produse achiziţionate de la terţi, cu condiţia ca produsele achiziţionate să fie tot produsele agricole (de exemplu, strugurii pentru producţia de vin).
Cultivarea fondului agricol
Ore muncă/ha/an
Cereale pentru boabe
50
Porumb pentru boabe
64
Porumb pentru siloz
72
Sorg
56
Culturi energetice 48
(floarea soarelui, rapiţă, etc.)
24
Lucernă
50
Fâneaţă
48
Păşune slabă
12
Pajişti şi păşuni permanente
30
Cartofi
320
Roşii pentru industrializare
400
Roşii pentru consum
640
Sfecla de zahăr
80
Tutun
1000
Castraveţi / Pepeni galbeni
320
Dovlecei / ardei
640
Căpşuni
800
Alte legume în câmp deschis
560
Legume, culturi protejate
1200
Grădină de legume tradiţională
2000
Legume pentru boabe
100
Plante aromatice şi medicinale
1600
Ciuperci
2400
• În cele din urmă, aspectul cel mai inovator ale normei, sunt aduse în zona de activităţile agricole legate de furnizarea de servicii, cu condiţia ca cele mai multe dintre echipamentele folosite pentru prestarea de servicii sunt, de obicei utilizate în propria exploataţie.
Prevalenţa şi calcularea U.L.U.
Prin U.L.U. se înţelege unitatea de muncă angajată în cadrul fermei, acesta este reprezentat de o unitate de timp care este nevoie pentru a gestiona o fermă cu un echipament specific pentru cultivarea terenului şi creşterea animalelor, şi se referă la DGR 11 .07.2008 n.206 şi corespunde la 218 zile / an.
Cine este Întreprinzătorul Agricol Profesionist?
Prin Decretul nr. 99 din 29 martie 2004, a fost introdusă definiţia Întreprinzătorului Agricol Profesionist.
Acest termen se referă la cel care îndeplineşte una din următoarele cerinţe:
• să aibă cunoştinţe şi competenţe în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) 17 mai 1999, nr. 1257/1999;
• dedică activităţilor agricole prevăzute la articolul 2135 din Codul civil italian, fie direct, fie ca membru al societăţii, cel puţin 50% din timpul total de lucru;
• venituri activităţi asemănătoare de cel puţin 50% din veniturile globale.
Pentru antreprenorii care lucrează în zonele defavorizate menţionate la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cerinţele de mai sus sunt reduse la 25%.
Inginer Agronom Massimiliano Frattale – Italia


Niciun comentariu: