duminică

Istoria ţăranului român


Până în secolul al XVIII-lea,Transilvania a avut o istorie diferită de cea a Principatelor Române. În primul rând, ea era o provincie multietnică şi multiculturală, în care locuiau, în număr însemnat, români, maghiari şi saşi.
            La sfârşitul secolului al XVII-lea, în urma războaielor purtate cu turcii, Imperiul Habsburgic cucerea principatul autonom al Transilvaniei, aflat până atunci, ca şi Principatele Române, sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Stăpânirea împăraţilor de la Viena asupra Ardealului, care va dura 200 de ani şi va avea consecinţe importante asupra viitorului său. Transilvania cunoaşte un amplu proces de modernizare sub conducerea austriecilor. Românii ardeleni, care constituiau peste jumătate din totalul locuitorilor provinciei, vor beneficia şi ei de acest proces. Dacă la 1700 marea lor majoritate erau ţărani iobagi, lipsiţi de o elită care să îi reprezinte în organele de conducere, în următoarele două secole societatea românească va cunoaşte un progres remarcabil, alături de concetăţenii maghiari şi saşi. În 1918, românii ardeleni vor ajunge chiar în situaţia de a deveni ei înşişi elementul conducător al provinciei, unindu-se cu Regatul României.
În secolul al XVIII-lea, regimul habsburgic va anula cea mai mare parte a autonomiei provinciei, menţinând totuşi unele legi şi instituţii locale. Conducerea o avea un guvernator numit de împărat, ajutat de reprezentanţii nobilimii maghiare, ai secuilor şi al orăşenilor saşi, reuniţi în Dieta.
 Sub domnia împărătesei Maria Tereza şi a fiului ei, Iosif al II-lea, începea politica de reforme. În Transilvania, principala problemă o constituia raporturile dintre nobili şi ţărani. Nobilii maghiari din Transilvania nu erau mai “răi” decât boierii români din Principate, însă ei aveau posibilitatea să valorifice, prin vânzare, produsele de pe domeniile lor, motiv pentru care pretindeau mai multe zile de muncă din partea iobagilor.
  Statul austriac va încerca să îi protejeze pe ţărani în faţa cererilor nobilimii, deoarece aceştia erau cei care plăteau impozitele faţă de stat şi dădeau recruţi pentru armată. În 1785, împăratul Iosif al II-lea desfiinţează dependenţa personală a ţăranilor iobagi. Cu toată politica lor de protecţie a ţăranilor, împăraţii austrieci nu doreau însă să afecteze prea mult nici interesele nobilimii, deoarece ea era elita conducătoare a provinciei. Nobilimea asigura conducerea, în armata sau în administraţie, aşa ca nici un regim al vremii nu se putea lipsi de serviciile ei, chiar dacă între puterea statului şi cea a nobilimii exista o permanentă concurenţă.
Până în secolul al XVIII-lea, ţăranii români din Transilvania nu aveau drepturi egale cu cele ale nobililor maghiari sau ale orăşenilor saşi, care erau catolici sau protestanţi. Nici situaţia iobagilor maghiari nu era mai bună. Cazul special al românilor din Transilvania se datora însă credinţei lor ortodoxe. În Evul Mediu, religia şi nu naţionalitatea era cel mai important factor de solidaritate între oameni, aşa că diferenţele religioase duceau la multe conflicte şi discriminări. Nobilii români puteau ajunge la poziţii conducătoare în Transilvania sau în Ungaria, aşa cum a fost cazul lui Iancu de Hunedoara, dar numai cu condiţia de a trece la credinţa catolică sau protestantă.
În anul 1701 se definitiva Unirea religioasă, prin care o parte importantă a românilor ardeleni treceau la credinţa greco-catolică. Greco-catolicii recunoşteau cele mai importante dogme ale catolicismului, precum şi supremaţia papei de la Roma, păstrându-şi însă sărbătorile şi modul tradiţional de celebrare a slujbei religioase. De acum înainte, peisajul confesional din Transilvania avea să fie şi mai variat, aproximativ jumătate dintre românii ardeleni fiind de credinţă greco-catolică, cealaltă jumătate rămânând la confesiunea ortodoxă.
 În anul 1784, ţăranii moţi din Munţii Apuseni, conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan, se răscoală împotriva nobilimii, datorită sărăciei în care trăiau. Ca orice răscoală ţărănească, acţiunea lor va provoca multe victime omeneşti, atât în rândul nobililor cât şi al familiilor nevinovate ale acestora. Împăratul Iosif al II-lea, deşi dorea îmbunătăţirea situaţiei iobagilor, nu era de acord cu asemenea acţiuni violente, care ameninţau întreaga ordine în stat. În consecinţă, el va reprima răscoala şi îi va executa pe conducătorii acesteia, în conformitate cu legile aspre ale vremii. Violenţa ţăranilor împotriva nobilimii va fi urmată de violenţa nobililor împotriva ţărănimii. Din această situaţie barbară, care ţinea de trecutul medieval, nu se putea ieşi decât prin efectuarea unor reforme, care să îmbunătăţească soarta ţăranilor. Deşi Iosif al II-lea va încerca acest lucru, ţăranii din Transilvania vor rămâne încă în iobăgie, până în anul 1848.
Sursa: Istoria României. Transilvania. (A. Avram, R. Aurel, E. Nicolae)
FELECAN VALERICA

Niciun comentariu: