vineri

Subvenţia pentru motorină va rămâne în programul naţional de finanţare


„Anul trecut a trebuit să discutăm foarte mult la nivel de negocieri cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială ca să menţinem câteva sectoare la care să le asigurăm sursele financiare. Printre cele propuse a fi eliminate erau şi cele de care vorbea domnul Rădulescu că sunt pe bugetul naţional: bunăstarea la pasăre, bunăstarea la porc şi subvenţia la motorină. Ei, ministrul de atunci le-a menţinut prin negocieri directe cu echipa Fondului Monetar şi condiţionând că vom face toate eforturile ca în 2012 aceste măsuri să fie transferate pe PNDR”a declarat Valeriu Tabără.
            Pentru a putea beneficia de aceste ajutoare, fermierii trebuie să depună cereri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA) până la sfârşitul acestei luni.
Potrivit legislaţiei în vigoare,  cantităţile maxime de motorină cu acciză redusă se pot achiziţiona anual pentru lucrări mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. Cei care vor să beneficieze de aceste ajutoare, trebuie să fie înscrişi în evidentele Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţe de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole sau alte evidente funciare, iar suprafeţele de teren pe care le exploatează sau fie minim de un hectar inclusiv şi suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă trebuie să fie de 0,1 ha. În procedură se mai specifică următoarele: fermierul trebuie să exploateze, să deţină sau să crească animale, păsări, familii de albine sau viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat şi mai ales să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.
Dosarul fermierului care doreşte să obţină finanţare de la stat trebuie să includă:
- cerere de acord prealabil pentru finanţare
- copie după certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului
- declaraţie pe propria răspundere
- copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea exploataţiei în RNE, după caz;
- copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea sau autorizarea sanitară veterinară, după caz;
- dovada că este membru în organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii sau alte organizaţii de îmbunătăţiri funciare, după caz;
- copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz.
            Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură mai precizează că orice forma de fraudă precum vânzarea motorinei sau folosirea acesteia în alte scopuri decât lucrările agricole va fi însoţită de sancţiuni care pot să ajungă pana la 20.000 de lei şi pierderea dreptului de a încasa acest ajutor pentru o perioadă de trei ani precum şi restituirea banilor obţinuţi.
Loredana Terec - Vlad

Niciun comentariu: