sâmbătă

Politici structurale 2014-2020 – Propunere de regulament vizând toate fondurile structurale


Politici structurale 2014-2020 – Propunere de regulament vizând toate fondurile structurale

Rezumat pentru cetăţeni


Despre ce este vorba?

În propunerile privind cadrul financiar pentru perioada 2014-2020, prezentate în iunie 2011, Comisia Europeană:
·        a arătat că politicile în materie de coeziune, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime ar trebui să rămână componente esenţiale ale pachetului financiar pentru perioada 2014-2020, deoarece au un rol major în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 
·        a propus ca politicile structurale să direcţioneze fondurile către anumite priorităţi strâns legate de Strategia Europa 2020 şi să pună accentul pe rezultate, pe monitorizarea progreselor către atingerea obiectivelor convenite şi pe facilitarea punerii în aplicare a programelor.
Comisia propune acum un regulament care să reglementeze toate instrumentele de finanţare ale politicii structurale.
·      Prima parte a propunerii stabileşte norme comune care reglementează Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru afaceri maritime şi pescuit (EMFF). În acest fel, instrumentele vor putea să acţioneze simultan într-un mod mai coerent şi, în consecinţă, să aibă un impact mai mare.
·       A doua parte stabileşte norme comune care reglementează cele trei fonduri principale utilizate pentru atingerea obiectivelor politicii de coeziune: Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european şi Fondul de coeziune.

Cine va beneficia şi în ce mod?

·        Toate ţările şi regiunile din UE vor beneficia de pe urma măsurilor de politică structurală. Cuantumul sprijinului va depinde de nivelul de dezvoltare economică a fiecărei regiuni (PIB pe cap de locuitor).

De ce este necesară intervenţia UE?

·        Programele structurale transformă priorităţile stabilite la nivel european în măsuri concrete la nivel naţional şi regional. Implicarea tuturor nivelurilor administrative de pe teritoriul Europei în vederea realizării obiectivelor europene este esenţială pentru a ne asigura că aceste idei devin realitate.
·        Peste tot în UE există interdependenţe transfrontaliere puternice. Politica de coeziune consolidează legăturile între zonele care excelează şi zonele rămase în urmă şi maximizează efectele centrelor de creştere asupra regiunilor vecine.

Ce schimbări se vor produce?


·        Propunerea urmăreşte să sporească eficienţa instrumentelor structurale, atât de importante în actualul climat economic şi fiscal.
·        Ea va stabili un cadru strategic comun pentru FEDER, FSE, Fondul de coeziune, FEADR şi EMFF, cadru care va asigura o utilizare integrată a fondurilor în vederea atingerii unor obiective comune.
·        Vor fi încheiate contracte de parteneriat între Comisie şi fiecare ţară din UE, care vor reuni toate angajamentele statelor membre de a îndeplini obiectivele europene.
·        Înainte de a primi fondurile, autorităţile vor trebui să demonstreze că au stabilit cadrele strategice, de reglementare şi instituţionale necesare pentru a garanta că fondurile sunt utilizate în mod efectiv. Eliberarea fondurilor suplimentare va depinde de performanţă. Se vor lua măsuri pentru a garanta că eficacitatea fondurilor nu este diminuată de politici macrobugetare neviabile.
·        Procedurile vor fi simplificate şi informatizate, atunci când acest lucru este posibil. Vor fi armonizate criteriile de eligibilitate pentru instrumentele de finanţare ale UE, măsură care va contribui la reducerea costurilor.
Sursa: Uniunea Europeană

Niciun comentariu: