miercuri

ÎNFIINŢAREA UNUI SRL


Societatea cu răspundere limitată (SRL), este forma de societate comercială în care asociaţii au obligaţii în limita capitalului subscris iar obligaţiile sociale sun garantate cu patrimoniul social.      Capitalul social se fixează în funcţie de nevoile societăţii de către asociaţi însă trebuie respectat plafonul minim de 200 lei.  O astfel de societate se poate constitui prin:
- aportul unui asociat, persoană fizică sau juridică, care deţine toate părţile sociale.
- aportul a doi sau mai mulţi asociaţi, care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului adus şi care împart profitul în funcţie de acest aport.
            Documente necesare:
- copie carte de identitate / paşaport al asociaţilor;
- dovada sediului social (contract de închiriere, subînchiriere, contract de comodat);
- acordul asociaţiei de proprietare (la bloc);
- acordul vecinilor;
- specimen de semnătură a asociaţilor;
- cerere de înregistrare;
- dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei;
- actul constitutiv;
- dovezi privind sediul social/secundar;
- cazier fiscal al asociaţilor şi administratorului;
- dovada depunerii capitalului social;
- declaraţie pe propria răspundere a asociaţilor / administratorului din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legate pentru deţinerea acestei calităţi;
- dovada achitării taxelor de înregistrare a societăţii comerciale.
            Dosarul se depune la REGISTRUL COMERȚULUI iar în urma analizei şi aprobării dosarului, în aproximativ o săptămână se va emite certificatul de înregistrare al societăţii comerciale.
Ec. Felecan Valerica

Detalii despre înfiinţarea unei firme. SRL sau PFA?
Înainte de înfiinţarea unei firme este necesară conştientizarea avantajelor şi dezavantajelor  pe care aceasta le presupune. În cazul în care se doreşte înfiinţarea unui SRL avantajele sunt următoarele: opţiunile de plată a impozitului trimestrial: 16%  (firma nu este obligată să aibă angajaţi) sau 3%; societatea poate trece în obiectul de activitate oricâte coduri CAEN doreşte, (mai puţin cele reglementate de legi speciale), nefiind necesară pregătirea profesională pentru codurile CAEN din actul constitutiv; asociaţii răspund în fata creditorilor cu patrimoniul firmei şi nu cu averea proprie (acest lucru se poate face în condiţiile prevăzute de lege);
Dezavantajele unui SRL sunt:
- patronul intră în posesia profitului în anul următor iar repartiţia profitului se face prin dividende;
- în cazul în care se alege varianta de impozitare cu 3%, societatea este obligată ca în termen de 60 de zile să aibă cel puţin un salariat cu contract de muncă;
- dubla impozitare a profitului: o dată 3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit aferent firmei şi 16% impozit pe dividende;
În cazul în care se optează pentru înfiinţarea unui PFA, dezavantajele sunt:
- proprietarul răspunde în fata creditorilor cu averea proprie,
- domeniile de activitate în cazul PFA depind de calificare sau de actele de studii,
- o PFA nu poate angaja cu contract de muncă alte persoane pentru a desfăşura activităţi pentru care a fost autorizată
Avantaje:
- nu este necesara încadrarea unui contabil iar în acest caz  nu este necesara tinerea unui registru de casă,
- este posibilă dispunerea imediata a anilor încasaţi,
- nu este considerată o entitate solidă, putând fi supusă unei proceduri simple de dizolvare,
- în cazul unei PFA nu se plăteşte TVA
Potrivit  datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, numărul de persoane fizice autorizate în perioada 2008-2011 a ajuns la 116,331, domeniile preferate fiind în principal agricultura, silvicultura şi pescuitul, pe lângă alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice sau comerţ cu amănuntul. Potrivit legislaţiei în vigoare, pot deveni persoane fizice autorizate cetăţenii români sau membrii UE care au împlinit vârsta de 18 ani.
Loredana Terec - Vlad

Niciun comentariu: