marți

Credit bancar pentru agricultori

CEC a anunţat că "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltarii Rurale (M.A.P.D.R.) va pune la dispoziţia CEC Bank suma de 16 milioane lei, sub forma unei linii de finanţare, ce se va utiliza de către bancă doar pentru obiectivele şi plafoanele prevăzute prin listele de investiţii anuale, stabilite prin Ordinul M.A.P.D.R. nr. 430 din 02.07.2008, pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor care nu beneficiază de finanţare din fonduri europene sau de la bugetul de stat, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole cu modificările şi completările ulterioare".
Finanţarea este destinată următoarelor categorii de beneficiari: asociaţii agricole familiale, asociaţii de producători agricoli, grupuri de producători, cooperative agricole, asociaţii agricole, societăţi comerciale, persoane fizice autorizate conform legislaţiei în vigoare, producatori agricoli individuali înregistraţi în registrul exploataţiilor agricole.
Termenul de rambursare maxim este de 10 ani iar dobanda pentru acest tip de credit este de 4,95% pe an la lei iar comisionul de gestiune este de 0,95% pe an.

Niciun comentariu: