joi

Campania de strângere de fonduri. „2% pentru INAC”

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ PENTRU CETĂŢENI

C.I.F. 23582986

Despre noi:

INAC este o asociaţie fără scop lucrativ, şi are următoarele scopuri:

- tutelarea şi dezvoltarea agriculturii, reprezentarea agricultorilor, a întreprinderilor agricole şi a diferitelor forme de asociere şi a oricărei persoane care activează pentru progresul agriculturii;

- afirmarea dreptului la libera iniţiativă antreprenorială ca mijloc pentru recunoaşterea şi întărirea dreptului la muncă, la siguranţă socială, la sănătate şi la pensie;

- dezvoltarea şi valorificarea lumii satului în general, sub toate aspectele sale, productive, teritoriale, ambientale, sociale şi culturale;

- Eliminarea birocraţiei în accesarea fondurilor UE destinate agriculturii;

- Credite bancare subvenţionate pentru agricultorii individuali (întreprinzători agricoli).

- Fonduri de pensii pentru agricultorii individuali.

- Asistenţă Socială şi Medicală pentru agricultorii individuali.

- Informarea corectă şi la timp a agricultorilor privind Ordinile şi Ordonanţele.

- Crearea de locuri de muncă în mediul rural, pentru a asigura surse alternative de venit.

- Sprijinirea agroturismului prin acordarea de credite subvenţionate.

- Consultarea Organizaţiilor Profesionale ale agricultorilor pentru adoptarea de legi favorabile întreprinzătorilor agricoli, procesatorilor şi comercianţilor de produse agricole

De ce e bine sa faceţi asta?

- Nu vă costă nimic!

- Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public - deci al dvs.!

- Puteţi ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează în acel domeniu.

- Vă puteţi asigura că acei bani rămân în comunitatea dvs. direcţionându-i către o organizaţie locală.

- Puteţi ajuta oameni în nevoie direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează pentru ei!

Cererile pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă recomandat la Administraţia Fiscală din localitatea dumneavoastră.

Informaţii suplimentare privind virarea a 2% din impozit găsiţi pe http://doilasuta.ro

formularele le puteti gasi la adresa: http://www.scribd.com/people/documents/5804612

telefon: 0724.38.98.37 http://cultivatoriidirectidinromania.blogspot.com

mail: inaccdr@yahoo.com


Niciun comentariu: