marți

Bugetul agriculturii in 2009

Anul acesta bugetul este de 8,45 miliarde lei, fiind axat pe susţinerea programelor prioritare în proporţie de 84,4% şi 15,6% pentru funcţionarea administrativă a MAPDR.

Astfel, subvenţiile din domeniul producţiei vegetale vor fi de 3,91 miliarde lei, subvenţiile din domeniul zootehniei sunt de 1,67 miliarde lei, iar cercetarea primeşte un buget de 45,1 milioane lei.

Distribuirea fondurilor MAPDR în primul trimestru al acetui an

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va aloca suma de 217.937.855 lei, în trimestrul I al anului 2009, pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier, în baza programelor de susţinere financiară cuprinse în bugetul pe acest an.

Totalul fondurilor ce se vor aloca în trimestrul I al anului 2009 – 217.937.855 lei
din care:
- Fonduri alocate până la data de 12.03.2009 - 86.927.702 lei
- Fonduri ce se vor aloca până la data de 31.03.2009- 130.910.153 lei

1. Sectorul vegetal
Totalul fondurilor ce se vor aloca în trimestrul I 2009 – 110.401.045 lei
din care:

- Fonduri alocate până la data de 12.03.2009 - 39.591.336 lei
- Fonduri ce se vor aloca până la data de 31.03.2009 - 70.819.709 lei

a. 39.439.055 lei, reprezentând fonduri publice acordate producătorilor agricoli, conform Legii creditului agricol, reprezentând bonificaţia acordată la volumul creditelor angajate şi rambursate băncilor finanţatoare, alocându-se astfel pentru această acţiune 24,39% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (161.702. 370 lei).

b. 21.790.028 lei, reprezentând sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, alocându-se astfel pentru această acţiune 48,64%% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (44.796.423 lei).

c. 3.837.100 lei, reprezentând ajutorul financiar pentru seminţele sau materialul săditor folosite pentru însămânţare sau plantare în campaniile din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009, pentru viţe altoite sau pe rădăcini proprii certificate (cuantumul ajutorului este de 200 lei/100 buc.), alocându-se astfel pentru această acţiune 15,52% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (23.225.000 lei).

d. 3.536.161 lei, reprezentând fonduri alocate până la data de 12.03.2009 pentru sprijinul financiar, în cuantum de 300 lei/t, acordat producătorilor agricoli pentru producţia de soia realizată în anul 2008, aferente deconturilor depuse de DADR-uri la minister în perioada 1 ianuarie – 2 martie 2009, alocându-se astfel pentru această acţiune 11,79% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (30.000.000 lei).

e. 1.569.990 lei, reprezentând fonduri alocate până la data de 12.03.2009 pentru sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli pentru producţia de sfeclă de zahăr şi orez realizată în anul 2008, aferente deconturilor depuse de DADR-uri la minister, în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2009, alocându-se astfel pentru această acţiune 4,12% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (38.075.000 lei).

f. 40.228.711 lei, reprezentând fonduri ce se vor aloca până la data 31.03.2009 pentru ajutorul de minimis pentru sectorul legume-fructe şi agricultură ecologică, aferente deconturilor depuse de DADR-uri la minister în perioada 1 ianuarie – 12 martie 2009, alocându-se astfel pentru această acţiune 75,34% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (53.394.737 lei).

2. Sectorul zootehnic
Total fonduri ce se vor aloca în trimestrul I 2009 - 40.443.036 lei
din care:
- Fonduri alocate până la data de 12.03.2009 - 4.160.563 lei;
- Fonduri ce se vor aloca până la data de 31.03.2009 - 36.282.473 lei;

a. 931.249 lei, reprezentând des-păgubiri acordate pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor, stabilite la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului sacrificat la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, alocându-se astfel pentru această acţiune 4,90% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (19.000.000 lei).

b. 3.951.290 lei, reprezentând fonduri alocate până la data de 12.03.2009 pentru sprijinul direct acordat pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aferent deconturilor depuse de APIA la minister în perioada 1 – 28 februarie 2009, alocându-se astfel pentru această acţiune 14,80% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (26.700.000 lei).

c. 35.560.497 lei, reprezentând fonduri ce se vor aloca până la data 31.03.2009 pentru sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, aferent deconturilor depuse de APIA în perioada 1 februarie -12 martie 2009.

3. Programul SAPARD
Total fonduri ce se vor aloca în trimestrul I 2009 - 51.031.597 lei
din care:
- Fonduri alocate până la data de 12.03.2009 - 43.185.803 lei;
- Fonduri ce se vor aloca până la data de 31.03.2009 - 7.845.794 lei.
a. 34.361.747 lei, reprezentând cofinanţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului SAPARD (SAPARD românesc), alocându-se astfel pentru această acţiune 37,66% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (91.243.000 lei).

b. 10.220.243 lei, reprezentând fonduri ce se vor aloca până la data 31.03.2009 pentru cofinanţare ne-rambursabilă de la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului SAPARD (SAPARD comunitar), aferent soli-citărilor de fonduri depuse de APDRP în perioada 1 februarie - 6 martie 2009, alocându-se astfel pentru această acţiune 11,54% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (55.123.000 lei).

c. 6.449.607 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la bugetul de stat a TVA aferent programelor SAPARD, alocându-se astfel pentru această acţiune 14,46% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (44.613.000 lei).

4. Sectorul îmbunătăţiri funciare

a. 15.962.177 lei, reprezentând cheltuieli aferente întreţinerii infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cheltuieli administrative materiale şi de personal ale ANIF, aferente lunii ianuarie 2009, alocându-se astfel pentru această acţiune 9,98% din suma prevăzută în bugetul MAPDR pe anul 2009 (160.000.000 lei).

Niciun comentariu: