joi

ANUNŢ DE SELECŢIEAsociaţia Comunelor din România (A.Co.R.) şi partenerul său Structural ConsultingTM Group implementează proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, în baza contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul acestui proiect se vor organiza în perioada mai 2011 – februarie 2012 un număr de 20 cursuri de specializare în „Competenţe Antreprenoriale”, câte unul pentru două judeţe.

Primele 4 cursuri vor fi organizate astfel :

Regiunea
Judeţele de domiciliu sau reşedinţă ale participanţilor la curs
Număr de persoane care vor fi selectate pentru a participa la curs
Perioada de desfăşurare a cursului
Localitatea de desfăşurare a cursului
Sud-Est
Tulcea şi Constanţa
15
15 – 20 mai 2011
Tulcea
Sud-Est
Brăila şi Galaţi
15
22 – 27 mai 2011
Brăila
Sud-Muntenia
Giurgiu şi Teleorman
15
5 – 10 iunie 2011
Giurgiu
Sud-Muntenia
Dâmboviţa şi Prahova
15
12 – 17 iunie 2011
Târgovişte

Pentru fiecare curs se vor selecta 15 persoane, cu domiciliul stabil sau reşedinţa în două judeţe, conform grupate conform tabelului de mai sus. Dintre cele 15 persoane selectate, minim 10 vor fi şomeri, iar dintre aceştia minim 5 şomeri tineri (cu vârsta sub 25 de ani).

Cursurile organizate în cadrul proiectului vor avea o durată de 6 zile (5 zile activităţi de predare, timp de 8 ore pe zi, iar a 6-a zi va fi dedicată examinării participanţilor). Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, care constă în prezentarea unui plan de afaceri elaborat pe durata cursului.

Criteriile de selecţie pentru participanţii la curs sunt următoarele :

a.      Cerinţe obligatorii de eligibilitate
1.         apartenenţa la una dintre categoriile de grup ţintă manageri, angajaţi sau şomeri din mediul rural;
2.         studii medii sau studii superioare absolvite, cu diplomă de absolvire, respectiv de licenţă;
3.         domiciliul stabil sau reşedinţa în mediul rural.
b.     Criterii de departajare
1.      abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
2.      cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
3.      iniţiativă antreprenorială.

Procedura de înscriere şi selecţie:
Candidaţii sunt invitaţi să completeze, utilizând modelele ataşate, Curriculum vitae format Europass (modelul este prezentat în Anexa 1), Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 2), Declaraţia de eligibilitate (Anexa 3) şi Declaraţia-angajament (Anexa 4). Acestea se vor transmite la adresa de poştă electronică aurel@procomune.ro, ca fişiere Word.

Termenul limită de transmitere pe mail a celor 4 documente completate este ziua de vineri, 22 aprilie 2011, ora 16.00. În mesaj se va menţiona obligatoriu, în clar, judeţul pentru care se candidează! Rugăm persoanele interesate să consulte cu mare atenţie documentele de candidatură şi să urmărească îndeplinirea, mai întâi, a condiţiilor de eligibilitate.

Candidaţii selectaţi vor avea un interviu telefonic cu unul dintre membrii comisiei de selecţie. Informaţii suplimentare despre proiect sunt postate pe www.procomune.ro, www.acor.ro şi www.structural-consulting.ro.

Lista finală a celor 60 de candidaţi selectaţi, câte 15 din fiecare cele 4 perechi de judeţe (Constanţa-Tulcea, Brăila-Galaţi, Giurgiu-Teleorman şi Dâmboviţa-Prahova), va fi postată pe www.procomune.ro, www.acor.ro şi www.structural-consulting.ro, vineri, 29 aprilie 2011. Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin poştă electronică şi telefonic, pentru a fi informaţi cu privire la programul desfăşurării celor 4 cursuri de Competenţe Antreprenoriale din proiect.

Toate costurile aferente participării la cursuri sunt decontate prin proiect (transport, cazare, masă şi suport de curs).

Relaţii suplimentare se pot obţine astfel :
- la nivelul echipei de implementare a proiectului, de la Aurel RADU (telefon 0723-303.556,
            aurel@procomune.ro)
- la nivelul judeţului pentru care se candidează, de la mentorul-formator  din tabelul următor :

Judeţ
Nume şi prenume
mentor-formator
Telefon
Adresa de e-mail
Tulcea
Ilie Marian
0736 802.147
tulcea@procomune.ro
Constanta
Pîrvu Alexandru
0736 802.124
constanta@procomune.ro
sandu_broshnir@yahoo.com
Brăila
Ruse Lorin-Robert
0742 353.984
ruse_lorin@yahoo.com
braila@procomune.ro
Galaţi
Dumitriu Anca-Roxana
0736 802.128
galati@procomune.ro
Giurgiu
Catrina Aurelia
0736 802.129
0723 509.049
aureliacat@yahoo.com
giurgiu@procomune.ro
Teleorman
Beşu Florin Claudiu
0727 860.935
0736 802.145
claudiubesu@gmail.com
teleorman@procomune.ro
Dâmboviţa
Hoaghe Liliana Marilena
0736 802.126
dambovita@procomune.ro
Prahova
Alexe Dumitru
0736 802.140
prahova@procomune.ro


Participanţii la cursurile de Competenţe Antreprenoriale care sunt absolvenţi de studii superioare, au posibilitatea de a fi selectaţi pentru a participa şi la un curs regional de Manager proiect, care se va organiza în anul 2012.

În cadrul proiectului, inclusiv în activitatea de selecţie a participanţilor la aceste cursuri, Asociaţia Comunelor din România şi partenerul său Structural Consulting Group respectă şi promovează principiul egalităţii de şanse.

Niciun comentariu: