miercuri

Ianuarie 2003

Ianuarie 2003

Dată de referinţă pentru istoria ţărănimii române; pentru că în această lună din acest an, patru milioane de români şi-au pierdut dreptul la existenţă:

- Legea 54 din 2003 a Sindicatelor:

„Art. 2. – (1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizaţie sindicală.”;

- ORDONANŢA nr.37 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii:

Art. 7 (2), litera d):” avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea."; (Observaţie: adică limitarea dreptului de asociere. N.R.).

- Contul contabil 108: „Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor şi retragerilor în natură şi/sau numerar ale întreprinzătorului individual. În Planul de Conturi General, aprobat prin OMF 94/2001, contul 108 nu mai figurează.” Astfel s-a luat posibilitatea întreprinzătorilor individuali (aici intră şi agricultorii) de a-şi putea ţine o contabilitate proprie, adaptată la activitatea desfăşurată de aceştia, dar care poate fi uşor încadrată în noul sistem armonizat cu practica europeană.

Deoarece partidele politice din România în marea lor dragoste faţă de ţară şi de popor ne-au luat nouă, ţăranilor români, toate drepturile câştigate prin Revoluţia din Decembrie 1989, am cerut sprijinul opiniei publice internaţionale, reprezentate prin: Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Parlamentul European; sindicate ale agricultorilor („Confederazione Italiana Agricoltori”, „Comitetul Organizaţiilor Profesionale Agricole ale Uniunii Europene (COPA), Confederaţia Generală a Cooperativelor Agricole ale uniunii Europene” (COGECA)); organizaţia „Youth for Human Rights”; alte organisme ale Drepturilor Omului europene şi internaţionale.

Niciun comentariu: