miercuri

Prin sentinţa TRIBUNALULUI GALAŢI ...

Prin sentinţa TRIBUNALULUI GALAŢI SECŢIA CIVILA DECIZIA CIVILA NR 28 CC CAMERA DE CONSILIU

DIN 30.05.2006 PREŞEDINTE: MIHAELA SURDU, JUDECĂTOR: EMILIA PANTURU, JUDECĂTOR: MAGDALENA MUSCĂ,

GREFIER: VALERICA BALŢĂTESCU la ordine fiind soluţionarea recursului civil de petent SINDICATUL AGRICULTORILOR ''CULTIVATORII DIRECŢI DIN ROMANIA'', din com. Priponeşti, sat Priponeşti de Jos nr. 3, jud. Galaţi, împotriva încheierii de şedinţă din 12.04.2006 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în dosar fond nr. RJ/1502/2006.

Admite recursul declarat de către SINDICATUL AGRICULTORILOR "CULTIVATORII DIRECŢI DIN ROMANIA" din com. Priponeşti, sat Priponeşti de Jos nr. 3, jud. Galaţi, împotriva încheierii de sentinţă din 12.04.2006, pe care o casează şi în rejudecare:

A respins cererea formulată de Sindicatul Agricultorilor ''Cultivatorii Direcţi din România”.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 30.05.2006.

Deoarece sentinţa din 30.05.2006 este „irevocabilă”, adică definitivă, în aceste condiţii singura cale de atac prevăzută de Codul de procedură civilă din România pentru situaţia noastră este la Capitolul II. Revizuirea hotărârilor:

art.322, pct.9 „daca Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate” şi

art.324 pct.5, alin.3 „Pentru motivul prevăzut la art.322 pct. 9,termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Dar sindicatul ''Cultivatorii Direcţi din România'' este un sindicat sărac tocmai pentru că este sindicatul micilor proprietari de teren agricol şi al micilor crescători de animale iar recursul la CEDO, Strasburg depăşea posibilităţile financiare ale noastre. În plus, aşa cum am pus în evidentă prin cererea către Curtea Constituţională din februarie 2006 şi înregistrată cu nr. cc 526/2006 Legea 54/2003 este neconstituţională. Noi, ca un simplu sindicat al agricultorilor cultivatori direcţi, fără mari mijloace financiare şi fără nici un sprijin politic în România ne-am trezit într-o situaţie foarte dificilă.

În aceste condiţii, Preşedintele Sindicatului MANOLE BENIEAMIN în octombrie 2006 a plecat la Roma, Italia pentru a cere ajutor.

De la Roma a mers la Padova unde a primit sprijin nesperat de la Organizaţii şi Persoane cu cele mai diverse orientări politice şi religioase, deosebite prin profesiune, stare socială, funcţii publice şi în Organizaţii dar animate de aceeaşi dorinţă de a face să triumfe adevărul şi dreptatea socială în România.

Tuturor acestor persoane şi organizaţii, Sindicatul ''Cultivatorii Direcţi din România'' le dedică numărul din decembrie 2006 a revistei „Ţăranul Român” în semn de mulţumire, respect si recunoştinţă.

REDACŢIA.

În primul rând vrem să mulţumim domnului BORŞ VASILE, născut în Tecuci la data de 8 octombrie 1978 şi care în momentul de faţă locuieşte şi lucrează în Padova, Italia, a găsit Preşedintelui sindicatului nostru „Cultivatorii Direcţi din România”, MANOLE BENIEAMIN gazdă în Padova şi i-a oferit bani pentru a face faţă primelor cheltuieli inerente.

Preambul

Deoarece legislaţia românească nu permite agricultorilor români să se organizeze în propriile sindicate, Manole Benieamin, Preşedintele Sindicatului „Cultivatorii Direcţi din România” a căutat şi obţinut sprijin de la mai multe organizaţii din Italia.

Acest număr de revistă este dedicat tuturor persoanelor şi organizaţiilor care au ajutat la îndeplinirea visului Ţăranului Român. Recunoştinţele şi mulţumirile noastre.


Padova este o provincie în nordul Italiei.

Oraşul cu acelaşi nume este situat pe râul Bacchiglione, la marginea câmpiei Po, la 30 km vest de Veneţia. Padova este capitala provinciei cu acelaşi nume.

Cea mai vestită atracţie turistică a oraşului este Bazilica Sfântului Anton. Padova se poate mândri de asemenea cu cea mai veche grădina botanică din Europa, înfiinţată în anul 1545. Acest obiectiv a fost inclus de UNESCO pe lista patrimoniului universal.


Vrem să mulţumim Bisericii Catolice din Padova care prin organizaţiile sale a oferit Preşedintelui sindicatului nostru MANOLE BENIEAMIN hrană şi asistenţă juridică.

„Opera Pane dei poveri” are ca scop să asigure persoanelor fără surse de existenţă, o masă caldă pe zi, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi cazare în limitele posibilităţilor. Toate aceste servicii oferite celor lipsiţi de mijloace sunt asigurate din donaţii ale cetăţenilor italieni şi prin munca de voluntariat. Mulţumirile noastre pentru toţi aceşti oameni de excepţie din via ORTO BOTANICO 7, via N. TOMASEO 12, via VESCOVALDO 23.

Tuturor persoanelor implicate în această acţiune: preoţi, călugări şi călugăriţe, funcţionari şi voluntari, le mulţumim pentru sprijinul acordat Preşedintelui Sindicatului nostru „Cultivatorii Direcţi din România”

Organizaţia „Avvocato di Strada” din Padova, via Citolo da Perugia, 35 prin reprezentantul dânşilor NICOLA SANSONNA, a oferit Preşedintelui sindicatului nostru „Cultivatorii Direcţi din România” asistenţă juridică pentru recursul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg.

Proiectul „Avvocato di strada”, realizat pentru prima dată în cadrul „Associazione Amici di Piazza Grande”, s-a născut în Bologna la sfârşitul anului 2000. Chiar de la început proiectul a fost sprijinit de asociatia din Bologna „Nuovamente-persone e progetti per la citta” care a analizat posibilităţile de realizare, a îngrijit campania publicitară şi a favorizat realizarea proiectului, participând în mod efectiv prin avocaţii înscrişi în asociaţie.

Proiectul are ca obiectiv fundamental tutelarea drepturilor persoanelor fără locuinţă stabilă.

Experienţa născuta din necesitatea simţită din toate părţile, de a putea garanta un suport juridic calificat cetăţenilor lipsiţi cu adevărat de drepturile lor fundamentale.

Tutela legală este asigurată de un birou, aşa numitul „sportello” organizat ca un adevărat birou juridic, pentru primirea, consilierea şi deschiderea procedurilor legale.

Între perspectivele proiectului este şi acela de a deschide birouri „AVVOCATO DI STRADA”, în principalele oraşe italiene unde locuiesc persoane fără domiciliu stabil.

Astăzi „AVVOCATO DI STRADA” sunt prezenţi în Bologna, Bolzano, Ferrara, Verona, Padova, Bari, Foggia, Pescara, Rovigo, Taranto, Trieste, Lecce şi Venezia.

În activitatea acestor ghişee participă prin rotaţie avocaţi care pun la dispoziţie în mod gratuit consultanţă şi asistenţă legală cetăţenilor fără locuinţă, în afara voluntarilor care se ocupă de secretariat şi de conducere biroului.

Alţi avocaţi chiar neparticipând în mod direct la activitatea acestui „ghişeu” îşi oferă serviciile patronând în mod gratuit unul sau două cazuri pe an privind persoanele fără locuinţă stabilă.

Birourile legale ale organizaţiei „AVVOCATO DI STRADA” sunt legate la o structură de Coordonare Naţională, gândită pentru a încerca să se favorizeze o creştere comună a experienţei.

Unul din obiectivele proiectului „AVVOCATO DI STRADA” este să înfiinţeze în fiecare oraş unde există cetăţeni fără locuinţă stabilă, un birou legal care să aibă grijă în mod gratuit de tutelarea şi apărarea drepturilor lor.


Prin Organizaţia „AVVOCATO DI STRADA” s-a format un grup de avocaţi pentru a pregăti recursul la CEDO, Strasburg format din următoarele persoane:

- Nicola Sansonna – secretar şi coordonator al „Avvocato di Strada” din Padova;

- Avv. Marco Cineto – recomandat de „Confederazione Italiana Agricoltori” –Padova, al cărui Studio Legale se află în via Rinaldi, nr. 25, Padova;

- Avv. Alessandra Stivali – jurist al CGIL – Confederazione Generale Italiana Lavoratori, prin domnul Delfino Bergamin, Secretar General al FLAI-CGIL, Ufficio Migranti, via Longhin, nr. 117, Padova;

- Studio Legale Avv. Zeno Baldo, via Anghinoni, nr. 3, Padova, membru al „Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano”;

- Dott.ssa Elisa Chiareto – profesor asistent la „Institutul Naţional de Cercetare Educativă” Emiglia Romagna, Bologna, Italia, şi la Universitatea din Padova – Secţia Drepturi Umane, Integrare;

- Avv. Giulia Perin – Studio Legale Spolverato, via G. Anghinoni, nr. 4, Padova – laureată în jurisprudenţă la Universitatea din Padova cu notă maximă. Frecventează cursul de „Dottorato di Ricerca in diritto constituzionale all’Universita di Trento”. Este expertă în munca străinilor în Italia şi muncă în străinătate. Ca membru fondator şi coordonator a biroului „Avvocato di Strada”, Doamna Avv. Giulia Perin acţionează ca profesor – îndrumător al tuturor avocaţilor acestui ghişeu. A acceptat cu plăcere să reprezinte sindicatul nostru la Curtea Europeană de la Strasburg, fapt pentru care îi mulţumim;

Niciun comentariu: