miercuri

Confederazione Italiana Agricoltori

Domnul Preşedinte Daniele Toniolo


Domnul Daniele Toniolo, Preşedintele „Confederazione Italiana Agricoltori” – Provincia di Padova, dând dovadă de o excepţională capacitate de înţelegere a situaţiei dramatice cu care se confruntă agricultura din România şi agricultorii români, datorată experienţei sindicale de peste 30 de ani şi a cunoaşterii problemelor agriculturii la nivel internaţional a Domniei sale, şi-a oferit imediat sprijinul către Sindicatul „Cultivatorii Direcţi din România”, atât al său personal cât şi al Organizaţiei Domniei sale.

S-a oferit să prezinte şi să sprijine personal cauza noastră la Roma pe lângă Preşedintele CIA – Naţională domnul Politi, la Bruxelles în faţa conducerii „Comité des Organisations Professionnelles Agricole de l’UE” şi „Confederation Generales des Cooperatives Agricole de l’UE” (COPA, COGECA) la întâlnirea din 20-21 noiembrie 2006 şi în faţa Parlamentului European de la Strasburg prin mobilizarea europarlamentarilor italieni. Având în vedere situaţia financiară precară a Preşedintelui Sindicatului nostru, s-a oferit să acopere cheltuielile de cazare pe timpul petrecut de Preşedintele Sindicatului nostru la Padova, cheltuielile de drum Italia – România şi România – Germania pentru întâlnirea organizată de COPA-COGECA la Berlin pe 19 ianuarie 2007, întâlnire la care a fost invitat şi Manole Benieamin, în calitate de Preşedinte al unui Sindicat membru COPA. De asemenea, cunoscând dificultăţile materiale la care trebuie să facă faţă sindicatul nostru a donat 700 euro pentru achiziţionarea unui nou computer.

Ca urmare a competenţei sale în probleme internaţionale, domnul Preşedinte Daniele Toniolo a reuşit să obţină recunoaşterea Sindicatului „Cultivatorii Direcţi din România” ca membru COPA, organizaţie cu care sindicatul nostru va încheia un protocol de colaborare după întâlnirea din februarie a membrilor COPA, prevăzută a avea loc la Bruxelles. Iar conţinutul protocolului de colaborare între „Confederazione Italiana Agricoltori” Provincia di Padova şi Sindicatul „Cultivatorii Direcţi din România” demonstrează clarviziunea Preşedintelui Daniele Toniolo şi hotărârea sa de a se implica pe termen lung în rezolvarea problemelor agriculturii şi agricultorilor din România, valorificând experienţa acumulată de „Confederazione Italiana Agricoltori” în cei aproape 60 de ani de existenţă ca organizaţie reprezentativă a cultivatorilor direcţi.

În plus, înţelegând lipsa de experienţă sindicală cu care ne confruntăm, pentru perioada petrecută la Padova de Preşedintele Manole Benieamin, domnul Preşedinte Daniele Toniolo a pus la dispoziţia noastră experienţa şi pregătirea profesională a întregului personal al „Confederazione Italiana Agricoltori” – Padova din via Longhin, nr. 35, condus de domnul Beria Luciano.


Domnul Luciano Beria


Domnul Beria Luciano nu este doar specialist în probleme agricole şi sindicale. În primul rând este un mare Om. Om scris cu literă mare. A înţeles toate necazurile noastre ale agricultorilor direcţi din România şi problemele noastre au devenit şi ale Domniei sale. Dând dovadă de răbdare fantastică, a ajutat pe Preşedintele nostru să înţeleagă modul de organizare şi de funcţionare a Sindicatelor agricultorilor din Italia şi să găsească împreună modalităţi viabile de a adapta experienţa sindicală a „Comfederazione Italiana Agricoltori” la realităţile economice şi politice din România şi să le pună în practică printr-o serie de proiecte comune realizate cu finanţare din partea Uniunii Europene.

Niciun comentariu: