joi

Idei de afaceri pentru mediu rural


Tradiţionalitatea - mod de a face bani

Pornim de la faptul că acest articol se adresează celor care deja şi-au luat soarta în mâini şi, deşi stau ,,la ţară”, gândesc ca orice întreprinzător deştept. Cum să facă mai mulţi bani cu ceea ce ştiu şi cu ceea ce au?
Prezint mai jos o modalitate:
Implica multe bătăi de cap, dar cei care au mers pe acest drum spun că merită: ATESTARE DE PRODUSE TRADIŢIONALE.
Atestarea produselor tradiţionale reprezintă demersurile prin care se obţine recunoaşterea traditionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale în Registrul de atestare a produselor tradiţionale. Ministerul Agriculturii a atestat anul trecut 1.050 de produse tradiţionale, de 3,7 ori mai multe faţă de anul anterior, şi a înregistrat 190 de operatori economici tradiţionali, potrivit datelor furnizate de minister. Trebuie menţionat ca în perioada 2005 - 2011 au fost atestate 3.853 de produse alimentare tradiţionale. Din total, ponderea cea mai mare o reprezintă produsele lactate (1.360), urmată de produsele din carne (1.059).
Condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale
Produsul tradiţional este produsul care trebuie să fie obţinut din materii prime tradiţionale, să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleaşi categorii.
Produsul tradiţional nu poate fi înregistrat dacă:
- se referă doar la cerinţe de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevăzute de o reglementare comunitară specifică;
- este înşelător, cum este în special cel care se referă la o caracteristică evidentă a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specificaţiei tehnice a produsului şi nici aşteptărilor consumatorilor cu privire la caracteristicile tradiţionale ale produsului.
Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini.  Cererea de înregistrare a produsului tradiţional, care include caietul de sarcini, se depune la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a judeţului în a cărui rază teritorială se realizează produsul.

SC ...............
Adresă
J . CUI . Nr...........din. ...............

Către
Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală a Judeţului …………..


Subsemnatul ....................., administrator/ director  la SC .........................., cu sediul în ...................... str. ............. nr. ..........., judeţul……solicit înregistrarea produsului tradiţional ˝..............................˝, prelucrat la unitatea din ....................................conform caietului de sarcini anexat şi în baza normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale.

Data
Administrator
Director

Reprezentanţii împuterniciţi ai MAPDR, din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, numiţi pentru acordarea licenţelor de fabricaţie, analizează dacă cererea şi caietul de sarcini corespund prevederilor norme şi comunică solicitantului dacă există neconformităţi, situaţie în care acesta va depune o nouă cerere însoţită de documentaţia completată conform observaţiilor făcute.
Reprezentanţii împuterniciţi verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în caietul de sarcini.  Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal care se semnează de reprezentantul împuternicit constatator şi de solicitant sau de împuternicitul acestuia, redactat în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant şi unul la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană.
În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal şi constituie motivaţia neînscrierii produsului în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.
În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează în procesul-verbal, care constituie actul în baza căruia se înscrie produsul în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.
            Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană va înainta Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o copie a procesului-verbal şi a caietului de sarcini în baza cărora produsul se înscrie în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.
Legislaţia în domeniu: Ordin MAPDR nr. 690/2004 Publicat în MO nr. 938/14.10.2004 pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale.
Toate demersurile privind atestarea produselor tradiţionale pe care micul întreprinzător rural este ţinut de legislaţie urmăresc favorizarea diversificării producţiei agricole, sporirea veniturilor producătorilor agricoli, creşterea valorii adăugate a produselor alimentare de origine rurală şi garantarea corectitudinii tranzacţiilor comerciale.  Totodată, prin Ordinul ANSVSA nr. 34/2008 privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici de tradiţionalitate, coroborat cu Ordinul nr. 690/2004 amintit mai sus, se urmăreşte facilitarea micilor producători prin comercializarea produselor tradiţionale şi în afara judeţului în care are loc fabricarea.
Dar ceea ce legislaţia nu arată este faptul că pentru a fi un veritabil produs tradiţional trebuie să avem de la cine învăţa tradiţiile fabricării produsului. Aşa că este bun la ceva şi un bătrân la casa omului - te poate învăţa tainele preparării magiunului delicios pe care îl consumai când erai copil sau cum să faci o palincă straşnică după care să poţi mânca cu poftă o slană sau un carnat afumat ,,ca la mama acasă”.

Cu astfel de produse nu ai cum să dai greş!
Carmen Curelea


Niciun comentariu: