vineri

Organizaţia Naţiunilor Unite aniversează anul acesta 60 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este respectată în multe state, însă în multe părţi ale lumii este văzută doar ca o bucată de hârtie.

Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile, constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume.

Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane se bucură de libertatea cuvântului şi a convingerilor şi vor fi eliberate de teamă şi mizerie, a fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a oamenilor.

Considerând că este esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu recurgă, ca soluţie extremă, la revoltă împotriva tiraniei şi asupririi.

Considerând că este esenţial a se încuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni.

Considerând că în Cartă popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi şi femei şi că au hotărât să favorizeze progresul social şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul unei libertăţi mai mari.

Considerând că statele membre s-au angajat să promoveze în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite respectul universal şi efectiv faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precum şi respectarea lor universală şi efectivă.

Considerând că o concepţie comună despre aceste drepturi şi libertăţi este de cea mai mare importanţă pentru realizarea deplină a acestui angajament.

Niciun comentariu: