sâmbătă

Ordinul 684/2007. Observaţii la „Ghidul solicitantului”

Definiţii:

a) producător – orice persoană fizică sau juridică, membră a unui grup de producători recunoscut preliminar sau a unei organizaţii de producători recunoscute care îşi valorifică producţia prin intermediul acestora, conform art.2 alin.(a) din Regulamentul Comisiei nr.1432/2003.

Art.2 alin. (a) din REG. (CE) nr. 1432/2003: „producător”: orice persoană fizică sau juridică, membră a unei organizaţii de producători, care îşi aduce producţia la organizaţia de producători în vederea comercializării, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2200/96;

Întrebare:

- De ce in Ordinul 684/2007 apar în plus termenii: „ grup de producători recunoscut preliminar” şi „organizaţii de producători recunoscute”?

- Cu ce ajută pe agricultorii români în procesul de asociere aceste „inovaţii” ?

- Dar persoanele care deţin terenuri agricole (în proprietate sau în arendă), le cultivă, obţin produse agricole (legume şi fructe de ex.) şi pe care le valorifică ei înşişi pe piaţă, în mod individual, dacă nu sunt producători, atunci ce sunt aceştia? Infractori?

- Aceeaşi întrebare este valabilă şi pentru persoanele care lucrează pământul în forme asociate dar nu sunt „recunoscuţi nici măcar preliminar” ca grup sau organizaţie de producători. Si aceştia sunt tot delicvenţi?

Niciun comentariu: