duminică

Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor


Începând cu 1 septembrie se pot depune cereri pentru
"Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire
 şi de protecţie împotriva inundaţiilor"

În perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2011, Agenţia de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va primi cereri de finanţare pentru "Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor" (Măsura 125, submăsura c). Fondurile  vor fi de 62.500.000 de euro. Depunerea cererilor de finanţare se va face la Oficiile Judeţene ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP), zilnic, în intervalul orar 09:00 – 14:00, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind, 31 octombrie 2011, ora 12:00.
Beneficiarii eligibili sunt: comunele şi administratorul fondului forestier de stat - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.
Sprijinului nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 1.500.000 euro/ proiect. Plafonul minim  este de 5.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. În cadrul submăsurii 125 c sunt eligibile numai investiţiile de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor amplasate pe terenuri agricole sau forestiere şi / sau pe cursuri de apă care nu sunt gestionate de Administraţia Naţională APELE ROMÂNE (torente, pâraie cu lungimi mai mici de 5 km). Investiţiile finanţate prin submăsura 125 c cuprind: refacerea infrastructurii de protecţie împotriva inundaţiilor (componenta c 1), care se referă la infrastructura de protecţie împotriva inundaţiilor existent; prevenirea împotriva inundaţiilor (componenta c 2), care se referă la lucrări noi.
Multe proiecte de finanţare sunt respinse încă din prima faza de evaluare datorită tratării cu superficialitate a condiţiilor de eligibilitate şi administrative. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului - forma de constituire (ONG, autoritate publică, microîntreprindere, IMM, întreprindere mare),  vechimea (minim 1-2 ani), profitabilitatea (să fi obţinut profit din exploatare în anul precedent depunerii proiectului), activitatea (codul CAEN) pentru care se solicita finanţare, reprezentantul legal şi lipsa datoriilor în certificatele de atestare fiscală  trebuiesc îndeplinite în strictă concordanţă cu specificaţiile din ghidurile de finanţare.
Ec.  FELECAN VALERICA 

Niciun comentariu: