duminică

DECRETUL LEGISLATIV IN MATERIE DE ORIENTARE SI MODERNIZARE A SECTORULUI AGRICOL, IN BAZA LEGII 5 MARTIE 2001 NR. 57

Actualizarea delegării privind legea de orientare a pieţelor

Preşedintele Republicii

În baza articolelor 76 şi 87 din Constituţie;

În baza articolelor 7 şi 8 din Legea nr.57/5 martie 2001;

În baza deliberării preliminare a Consiliului de Miniştri, adoptată în şedinţa di 6 aprilie 2001;

Obţinută părerea Conferinţei permanente pentru raporturi între Stat, regiuni şi provinciile autonome Trento şi Bolzano, înmânată în 24 aprilie 2001;

Obţinută părerea Comisiilor competente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului Republicii, înmânate, respectiv, în 26 aprilie şi 2 mai 2001;

Văzută deliberarea Consiliului de Miniştri, adoptată în reuniunea din 2 mai 2001;

Pe baza propunerii Ministrului politicelor agricole şi forestiere, în acord cu Miniştrii tezaurului, bilanţului şi programării economice, justiţiei, finanţelor, muncii şi prevederilor sociale, industriei, comerţului şi artizanatului, a sănătăţii, a mediului, pentru administraţie publică, probleme regionale şi pentru politici comunitare;

Emite

Următorul decret legislativ:

CAPITOLUL I

Subiecţi şi activitate

ART.1

(ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOL)

  1. Articolul 2135 din codul civil este înlocuit cu următorul:

„ Este întreprinzător agricol cine exercită una dintre următoarele activităţi: cultivarea fondului, silvicultură, creşterea animalelor şi activităţi conexe.

Prin cultivarea fondului, prin silvicultură şi prin creşterea animalelor se înţeleg activităţile îndreptate către îngrijirea şi dezvoltarea unui ciclu biologic sau a unei faze necesare ciclului însuşi, cu caracter vegetal sau animal, care utilizează sau pot utiliza fondul, pădurea sau apele dulci, salmastre sau marine.

Se înţeleg totuşi conexe activităţile, exercitate de acelaşi întreprinzător agricol, îndreptate către manipularea, conservarea, prelucrarea, comercializarea şi valorificarea care au ca obiect produse obţinute în mod preponderent din cultivarea fondului sau pădurii sau din creşterea animalelor, ca şi activităţile îndreptate către furnizarea de bunuri sau servicii prin utilizarea preponderentă de utilaje sau resurse ale întreprinderii implicate în mod normal în activitatea agricolă exercitată, fiind cuprinse aici activităţile de valorificare a teritoriului şi a patrimoniului rural şi forestier, cât şi primire şi găzduire aşa cum sunt definite de lege”.

  1. Se consideră întreprinzători agricoli cooperativele de întreprinzători agricoli şi consorţiile lor când utilizează pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în art. 2135 din codul civil, aşa cum este substituit de aliniatul 1 din prezentul articol, preponderent produse ale asociaţilor, şi furnizează preponderent asociaţilor bunuri şi servicii îndreptate către îngrijirea şi dezvoltarea ciclului biologic.

ART. 2

( INSCRIEREA IN REGISTRUL INTREPRINDERILOR)

  1. Înscrierea întreprinzătorilor agricoli, cultivatorilor direcţi şi a societăţilor simple care exercită activitate agricolă în secţiunea specială a registrului întreprinderilor conform articolului 2188 şi următoarele di codul civil, în afară de certificarea anagrafică ( indicarea stării civile n.t.) şi a celor prevăzute de legi speciale, are eficacitatea (capacitatea de a produce efecte juridice n.t.) conform articolului 2193 di codul civil.

ART.3

(ACTIVITĂŢI AGRO-TURISTICE)

  1. Intră între activităţile agro-turistice conform Legii nr. 730/dec. 1985, chiar dacă desfăşurate în exteriorul bunurilor funciare la dispoziţia întreprinderii, organizarea de activităţi recreative, culturale şi didactice, de practică sportivă, excursionistice şi de hipo- turism în scopul unei mai bune fructificări şi cunoaşterii teritoriului, ca şi degustarea produselor întreprinderii, aici fiind inclusă şi degustarea vinurilor, în sensul Legii nr. 268/iulie 1999. Stagiunea găzduirii agro-turistice se înţelege referită la durata şederii efective a oaspeţilor.
  2. Pot fi aserviţi activităţii agro-turistice, şi sunt consideraţi muncitori agricoli cu finalităţi de asigurări sociale, de asigurare şi fiscale conform disciplinei în vigoare, familiarii definiţi ( conform, n.t.) de articolul 230-bis din codul civil, muncitorii angajaţi pe durată nedeterminată, determinată sau parţială (part-time, n.t.).
  3. Amenajărilor şi construcţiilor destinate activităţilor agro-turistice se aplică dispoziţiile art. 9, litera a) şi ale art.10, din Legea nr.10/28 ian.1977, ca şi art.24, alin.2, din Legea nr.104/5 febr.1992 referitoare la utilizarea de amenajări provizorii pentru a facilita accesul şi a depăşi barierele arhitectonice.

ART.4

( EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE)

  1. Întreprinzătorii agricoli, individuali sau asociaţi, înscrişi în registrul întreprinderilor conf. art.8 din Legea nr.580/29 dec.1993, pot vinde direct cu amănuntul, pe tot teritoriul Republicii, produsele provenite în măsură preponderentă din respectivele întreprinderi, cu respectarea măsurilor în vigoare în materie de igienă şi sănătate.
  2. Vânzarea directă de produse agricole în formă itinerantă este condiţionată de comunicarea prealabilă în Comuna în care îşi are sediul unitatea producătoare şi se poate face în decurs de treizeci de zile de la primirea comunicării.
  3. Comunicarea menţionată la alin.2, în afara indicaţiilor generale privind petentul, înscrierea în registrul întreprinderilor şi amplasarea (dimensiunea n.t.) exploataţiei, trebuie să conţină specificarea produselor care se intenţionează să fie vândute şi modalitatea cu care se intenţionează să se facă, aici fiind cuprins şi comerţul electronic.
  4. Atunci când se intenţionează exercitarea vânzării cu amănuntul nu în formă itinerantă ci pe spaţii publice sau în localuri deschise publicului, comunicarea este adresată primarului comunei în care se intenţionează exercitarea ( actului de n.t.) vânzării. Pentru vânzarea cu amănuntul pe spaţii publice prin utilizarea unui loc, comunicarea trebuie să conţină cererea de atribuire a acelui loc, în sensul art.28 din decretul legislativ 31 martie 1998, nr. 114.

Niciun comentariu: