miercuri

Ce este Taranul Roman?

Domnule Director Stefan Dragan

In urma intalnirii cu dumneavoastra la MADR in 17 ianuarie 2008, noi am ramas cu multe nedumeriri. Va rugam sa ne raspundeti, in limita posibilitatilor, la intrebarile de mai jos.

Ca fisier atasat va trimitem cateva imagini din piata de legume-fructe din com. Matca, jud. Galati, facute pe 31.05.2007, cu ocazia vizitei delegatiei Confederazione Italiana Agricoltori in Romania.

D.L. 228 din 18.05.2001 ( ITALIA):

CAPITOLUL I Subiecţi şi activitate

ART.1

(ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOL)

  1. Articolul 2135 din codul civil este inlocuit cu urmatorul:

„ Este intreprinzator agricol cine exercita una dintre urmatoarele activitati: cultivarea fondului, silvicultura, cresterea animalelor si activitati conexe.

Prin cultivarea fondului, prin silvicultura si prin cresterea animalelor se inteleg activitatile indreptate catre ingrijirea si dezvoltarea unui ciclu biologic sau a unei faze necesare ciclului insusi, cu caracter vegetal sau animal, care utilizeaza sau pot utiliza fondul, padurea sau apele dulci, salmastre sau marine.

Se inteleg totusi conexe activitatile, exercitate de acelasi intreprinzator agricol, indreptate catre manipularea, conservarea, prelucrarea, comercializarea si valorificarea care au ca obiect produse obtinute in mod preponderent din cultivarea fondului sau padurii sau din cresterea animalelor, ca si activitatile indreptate catre furnizarea de bunuri sau servicii prin utilizarea preponderenta de utilaje sau resurse ale intreprinderii implicate in mod normal in activitatea agricola exercitata, fiind cuprinse aici activitatile de valorificare a teritoriului si a patrimoniului rural si forestier, cat si primire si gazduire asa cum sunt definite de lege”.

2. Se considera intreprinzatori agricoli cooperativele de intreprinzatori agricoli si consortiile lor cand utilizeaza pentru desfasurarea activitatilor prevazute in art. 2135 din codul civil, asa cum este substituit de aliniatul 1 din prezentul articol, preponderent produse ale asociatilor, si furnizeaza preponderent asociatilor bunuri si servicii indreptate catre ingrijirea si dezvoltarea ciclului biologic.

Pe baza acestui articol, agricultorii italieni, individuali sau asociati, se inregistreaza ca intreprinzatori agricoli, fiind considerati societati comerciale platitoare de TVA, dar activand intr-o ramura distincta a economiei, AGRICULTURA, cu legislatie diferita de a societatilor comerciale, care actioneaza in alte ramuri economice, cum ar fi: industrie, transport, comert.

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

MASURII 121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole”

Versiunea 01 – martie 2008

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?

ü Persoana fizica (daca se angajeaza pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cf Legii 300/2004)

Sub ce denumire se pot inregistra agricultorii individuali sau asociati din Romania si cum.

Sa vedem ce prevad legile noastre:

(1) Persoanele incadrate in munca si functionarii publici au dreptul sa constituie organizatii sindicale si sa adere la acestea. Persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune in mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum si persoanele in curs de calificare au dreptul, fara nici o ingradire sau autorizare prealabila, sa adere la o organizatie sindicala.( art. 2 din Legea 54/2003 a sindicatelor)

agricultor: o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai il detin, conform legislatiei nationale in vigoare, care desfasoara o activitate agricola; (OG privind organizarea pietei laptelui).

producator: agricultorul a carui exloatatie, este situata pe teritoriul geografic al Romaniei, care produce si comercializeaza lapte, sau se pregateste sa o faca intr-un timp foarte scurt; (OG privind organizarea pietei laptelui).

producator – orice persoana fizica sau juridica, membra a unui grup de producatori recunoscut preliminar sau a unei organizatii de producatori recunoscute care isi valorifica productia prin intermediul acestora, conform art.2 alin.(a) din Regulamentul Comisiei nr. 1432/2003; (Ordinul 684/2003)

Fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice cu statut juridic conform dreptului national, sau un grup de membri a caror exploatatie se gaseste pe teritoriul Comunitatii si care exercita o activitate agricola. (MAPDR, APIA, brosura „Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata in anul 2007”)

Intreprinzator – persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala, denumita in continuare întreprindere, in vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert conform prevederilor art.3. (L 133/1999)

Patron – persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata. (L 356/2001)

Agent economic – orice persoana fizica sau juridica ce produce, importa, comercializeaza produse cu impact redus asupra mediului; (HG 189/2002).

INTREBARE:

Cum poate fi definit si inregistrat un cetatean roman care detine in proprietate suprafete agricole pe care le exploateaza in mod individual sau asociat si creste animale pe aceste suprafete, din punctul de vedere al Ministerului de Justitie, al Ministerului de Finante si al MADR?

Ce relatie juridica exista intre cei aprox. 1,5 milioane de cetateni romani, detinatori de terenuri agricole, inregistrati in „Registrul fermelor” si denumirea de „Persoana fizica autorizata”?

Activitate agricola – productia agricola, cresterea si intretinerea animalelor, cultivarea plantelor, inclusiv recoltarea si mentinerea terenurilor in buna stare agricola si de mediu. (MAPDR, APIA, brosura „Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata in anul 2007”)

activitate agricola: productia, cresterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, cresterea si detinerea de animale in scopuri agricole sau mentinerea de terenuri in bune conditii agricole si de mediu; (OG privind organizarea pietei laptelui).

INTREBARE:

Cum sunt definite activitatile de producere, depozitare, prelucrare si comercializare a produselor agricole proprii, desfasurate de taranii romani care nu sunt „Persoane fizice autorizate”, din punct de vedere juridic si fiscal? Sunt activitati LEGALE sau ILEGALE?

Ce relatie juridica exista intre impozitul pe teren si activitatea agricola desfasurata de tarani?

Exploatatie agricola – ansamblu de unitati de productie administrate de fermieri si situate pe teritoriul Romaniei. (MAPDR, APIA, brosura „Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata in anul 2007”)

Exploatatie agricola – forma complexa de organizare a proprietatii, prin care se pun in valoare pamantul, animalele si celelalte mijloace de productie, interconectate intr-un sistem unitar, in vederea executarii de lucrari, prestarii servicii si obtinerii eficiente de produse agricole. Exploatatiile agricole pot fi formate din terenuri, animale si mijloace necesare procesului de productie agricola, apartinand unuia sau mai multor proprietari. (OUG 108/2001 modif. Prin L 166/2002)

exploatatie agricola: unitatea, in care se realizeaza productia de lapte, situata pe teritoriul Romaniei; (OG privind organizarea pietei laptelui).

Societate agricola – este o societate de tip privat, cu capital variabil si un numar nelimitat si variabil de asociati, avand ca obiect exploatarea agricola a pamantului, uneltelor, animalelor si altor mijloace aduse in societate, precum si realizarea de investitii de interes agricol. Exploatarea agricola poate consta din: organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare, utilizarea de masini si instalatii, aprovizionarea, prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole si alte asemenea activitati. Societatea agricola nu are caracter comercial. Societatile agricole nu sunt supuse legilor speciale referitoare la firma. Se poate folosi munca salariata.(L 36/1991)

Intreprindere – orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta. (L 133/1999)

INTREBARE:

Ce este sau ce ar trebui sa fie GOSPODARIA TARANEASCA din ROMANIA, care detine in proprietate terenuri agricole, le cultiva si creste animale,din punctul de vedere a LEGIUITORULUI roman: ferma, exploatatie agricola, societate agricola, întreprindere?

Dar taranul care detine aceasta gospodarie, ce este: fermier, exploatator, patron, intreprinzator?

aliment sau produs alimentar – orice produs sau substanta, indiferent daca este procesata integral, partial ori neprocesata, destinata consumului uman ori preconizata a fi destinata consumului uman; (HG 984/2005).

Produse agroalimentare – produse naturale, de origine vegetala si animala, inclusiv bio-produse si produse semiprelucrate, prelucrate si/sau conservate, derivate din cele naturale. (L 778/2001).

Filiera produsului agroalimentar – sistemul de relatii functionale care leaga producatorii, prelucratorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de marfuri care tranzactioneaza acelasi produs in vederea utilizarii si/sau consumului acestuia. (L 778/2001).

INTREBARE:

Taranul din Romania, ca proprietar de teren agricol, producator de alimente si produse agroalimentare, sub ce denumire se integreaza in „Filiera produsului agroalimentar” si pana in ce punct al filierei poate actiona, dupa opinia MADR?

Niciun comentariu: