luni

Taranul Roman, nr.39 - iulie 2012

A aparut nr.39 al revistei Taranul Roman.

Din cuprins:


Nişte ţărani!

            Nişte ţărani din comuna Priponeşti, judeţul Galaţi, au înfiinţat în 15 ianuarie 2006 primul sindicat al agricultorilor: Sindicatul „Cultivatorii Direcţi din România”, sindicat interzis prin Legea 54/2003 a sindicatelor:
Art. 2. - (1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizaţie sindicală.”
         În baza acestui articol, a fost refuzată înregistrarea Sindicatului la Judecătoria Tecuci. A urmat un recurs la aceeaşi Judecătorie şi încă unul la Tribunalul Galaţi, răspunsul fiind acelaşi de fiecare dată:

„Cum în speţa de faţă cei care vor să constituie sindicatul „sunt agricultori” se apreciază că cererea lor este inadmisibilă motivat de faptul că art.2 alin.1 teza 2 din Legea 54/2003 menţionează că au dreptul numai să adere la o organizaţie sindicală ceea ce presupune că ea trebuie să existe deja, să fie deja constituită.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
Respinge          cererea formulată de Manole Benieamin, domiciliat în comuna Priponeşti, satul Priponeşti de Jos, nr.3, jud. Galaţi, pentru înregistrarea Sindicatului „Cultivatorii direcţi din România”, ca inadmisibilă.”

            Şi cum aceşti ţărani nu îşi puteau găsi dreptatea în ţară, au făcut recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sprijinul mai multor organizaţii din Italia.
            După aproape 6 ani de aşteptare, în sfârşit, acum, la Strasbourg, se judecă necazul unor ţărani din Priponeşti şi încălcarea de către Statul român a următoarelor articole:

Constituţia României:
ARTICOLUL 20(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 
ARTICOLUL 40
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Articolul 11 ​​- Libertatea de întrunire şi de asociere
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere cu alţii, inclusiv dreptul de a forma şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

            În data de 23 iulie 2012, Preşedintele Sindicatului agricultorilor Cultivatorii Direcţi din România a transmis Curţii Europene a Drepturilor Omului, răspunsul sindicatului la întâmpinarea făcută de către Statul Român cu privire la cererea unor ţărani de a se organiza legal într-un sindicat al agricultorilor

Continuarea poate fi aflata in paginile revistei: http://www.scribd.com/doc/101549329/Revista-Taranul-Roman-Nr-39-Iulie-2012

Niciun comentariu: